Metadata i bilder - se hur företag organiserar och effektiviserar sin bildhantering

den 11 oktober 2023

Bilder på internet har ofta en dold information som kallas metadata. Tänk på metadata som en osynlig etikett som berättar mer om bilden, betydelsen av sammanhanget och berättar den riktiga historien bakom varje bild. Den här etiketten hjälper oss att förstå varför bilden är tagen och vad den föreställer. Om man har ett DAM system eller en mediebank och bra rutiner på plats, kan företag använda den här etiketten för att göra det lättare att hitta och använda bilder.

Metadata finns inte alltid där från början. Vissa skapas automatiskt av digitala kameran, som när och var en bild tagits. Andra typer av metadata, som nyckelord och beskrivningar, måste man ofta skriva in själv. Program som Adobe Photoshop kan användas för att lmata in denna information i bildfiler.

Tre olika typer metadatastandarder: 

 1. IPTC (International Press Telecommunications Council):
  Tänk på detta som en digital lapp eller tagg som berättar vem som har tagit bilden och har upphovsrätten till den. Denna typ av metadata inkluderar detaljer som skaparen, upphovsrättsinformation och nyckelord associerade med bilden. IPTC kan ses som den "digitala förpackningen" som bär en bilds vitala information när den reser från plats till plats.
 2. Exif (Exchangeable Image File Format):
  Detta är teknisk information som kameratyp och inställningar, vilket kan berätta under vilka förhållanden bilden togs. Denna typ av metadata kan inkludera exponeringsinställningar, datum och tid för fotografering och GPS-plats. Exif-data ger alltså en ögonblicksbild av de förhållanden under vilka fotot togs.
 3. XMP (Extensible Metadata Platform):
  Detta är en mer flexibel typ av metadata som kan använda information från både IPTC och Exif, och även annan information som vem som får använda bilden. XMP används för att skapa, bearbeta och utbyta metadata för alla typer av filer som pdf:er och videor, inklusive bilder med tilläggsinformation såsom licensinformation, vilket gör det till ett mycket omfattande metadataformat.
 4. AI-genererad metadata
  I dagens läge har det blivit allt vanligare att också låta algoritmer läsa in taggar eller beskrivingar av bilder endera som metadata eller göra dem visuellt sökbara. 

Varför är Metadata viktigt för företag?
 

Metadata gör det enklare för företag att hitta rätt bilder snabbt, hålla ordning på dem, och hålla koll på upphovsrätten. Det gör också arbetsflödet smidigare, eftersom man kan se vilket skede i arbetet en bild är. Man säkerställer med bra metadata beskrivningen av visuellt material och effektiviserar verksamheten på flera sätt.

Förbättrad sökning och organisation: Företag hanterar stora mängder visuell data. Utan metadata kan det vara lika svårt att hitta en specifik bild i filhavet som att hitta en nål i en höstack. Metadata underlättar snabb sökning och återvinning genom att lägga till beskrivande taggar till bilder, vilket gör dem lätt sökbara.

Förbättrat arbetsflöde: Metadata kan också förbättra effektiviteten i arbetsflöden. En bilds metadata kan inkludera information om dess stadium i redigeringsprocessen, vem som ansvarar för den härnäst eller vilka uppgifter som återstår. Detta kan hjälpa till att strömlinjeforma processen för att hantera och redigera bilder.

Skydd av immateriella rättigheter: Metadata kan innehålla kritisk information om skaparen, upphovsrätt och licensavtal som är associerade med en bild. Detta hjälper företag att hantera och skydda sina immateriella rättigheter.

Exempel på hur metadata kan utnyttjas.

Marknadsföringskampanjer: Tänk dig ett stort företag som lanserar en global reklamkampanj med hundratals bilder. Metadata möjliggör för marknadsteamet att snabbt identifiera de mest lämpliga bilderna genom att söka efter specifika taggar som "vårkollektion", "New York-fotografering" eller "modell A".

Nyheter och mediehus: För en nyhetsorganisation anländer bilder från olika källor över hela världen. Genom att använda IPTC-metadata kan de effektivt organisera och distribuera dessa bilder och veta exakt vem som tog dem, var och under vilka förhållanden.

Evenemang och sport: EXIF-data som datum, tid och GPS-information kan hjälpa till att fastställa när och var ett foto togs, vilket ger viktiga ledtrådar.

Metadata är ett absolut måste i dagens hantering av bildflödet.. Det gör det möjligt för företag att använda sina bildsamlingar på ett smart och effektivt sätt. Med rätt användning av metadata blir bilder bli ett kraftfullt verktyg för kommunikation och upptäckt.

Kolla in hur effektiv bildhantering förvekligas i vår MediaBank.

Författare Rolf Koppatz

Rolf är grundare och VD för Communication Pro, DAM-konsult, marknadsförings- och IT-professionell med 35 års erfarenhet.

Säg hej på LinkedIn..

www.communicationpro.com