Inlägg i Metadata

Sök stöd av IT-avdelningen vid argumenteringen för en DAM mediebank

den 19 februari 2024

I dagens digitala ålder är ett robust system för digital tillgångshantering (DAM / mediebank) avgörande för att effektivt hantera den växande volym av digitala tillgångar i företagen och andra organisationer. Även om DAM-lösningar främst riktar sig till behoven hos kreativa avdelningar, marknadsföring och kommunikation, är IT-avdelningens roll i att underlätta och hantera dessa system ofta förbisedd. Att beakta och förstå de specifika behoven hos IT-avdelningar är avgörande för att argumentera framgångsrikt för en introduktion av en modern DAM-lösning i organisationer.

Metadata i bilder - se hur företag organiserar och effektiviserar sin bildhantering

den 11 oktober 2023

Bilder på internet har ofta en dold information som kallas metadata. Tänk på metadata som en osynlig etikett som berättar mer om bilden, betydelsen av sammanhanget och berättar den riktiga historien bakom varje bild. Den här etiketten hjälper oss att förstå varför bilden är tagen och vad den föreställer. Om man har ett DAM system eller en mediebank och bra rutiner på plats, kan företag använda den här etiketten för att göra det lättare att hitta och använda bilder.

AI:s avgörande roll i framtida arbetsflöden inom hanteringen av digitala tillgångar

den 10 oktober 2023


I den snabbt föränderliga digitala världen genomgår system för digital tillgångshantering (DAM) och mediabanker en omvandling, som till stor del drivs av artificiell intelligens (AI). När företag kämpar med stora mängder ostrukturerad data, erbjuder AI ett verktyg för effektivitet, noggrannhet och innovation. Låt oss undersöka hur AI kommer att omdefiniera DAM-arbetsflöden inom en snar framtid och utforska detta genom illustrativa användningsfall.