Inlägg i DAM

Undvik 4 onödiga blunder i marknadsföringen

den 27 juni 2024

I modern marknadsföring är visuella element avgörande i nästan all kommunikation, från kampanjer till rekrytering. Ändå kämpar många företag med ineffektiv hantering av bilder, videor och andra digitala medier. Typiska 4 vanliga marknadsmisslyckanden som kan undvikas med ett digitalt tillgångshanteringssystem (DAM) är:

Utnyttja optimerade mediaportaler för riktad innehållsdelning till olika användargrupper

den 29 maj 2024

Följande artikel visar tydligt hur mångfacetterade applikationer i organisationers DAM mediebank-tjänst som används vid tillgångshanteringen. Genom olika optimerade medieportaler - vare sig det är medieportaler, klient-, evenemangs-, partner- eller interna utbildningsportaler - förmedlar mediebanken riktade, effektiva och varumärkesanpassade upplevelser för varje användargrupp. Kolla in tillgångshantering en typisk arbetsdag.

AI assisterad sökning erbjuder en snabbfil att hitta rätta filer i mediebanken

den 26 april 2024

Användningen av visuell AI-sökning (Visual AI Search) har ändrat sättet hur avancerade mediebanker fungerar. Det möjliggör en övergång från traditionella, ofta tidskrävande sökmetoder till en mer intuitiv och effektiv hantering av digitalt innehåll. Visuell AI-baserad sökning använder avancerade algoritmer för att analysera och identifiera bilder och videor baserat på deras visuella innehåll, vilket gör sökningen snabbare och mer exakt.

Sök stöd av IT-avdelningen vid argumenteringen för en DAM mediebank

den 19 februari 2024

I dagens digitala ålder är ett robust system för digital tillgångshantering (DAM / mediebank) avgörande för att effektivt hantera den växande volym av digitala tillgångar i företagen och andra organisationer. Även om DAM-lösningar främst riktar sig till behoven hos kreativa avdelningar, marknadsföring och kommunikation, är IT-avdelningens roll i att underlätta och hantera dessa system ofta förbisedd. Att beakta och förstå de specifika behoven hos IT-avdelningar är avgörande för att argumentera framgångsrikt för en introduktion av en modern DAM-lösning i organisationer.

Delning av digitalt innehåll blir lättare och mera effektivt via mediebanken

den 15 januari 2024

Följande blogg visar upp de vitt skilda scenarier under en arbetsdag i företag där delningsfunktioner används med ett Digital Asset Management-system (DAM/MediaBank) där diverse olika digitala innehåll delas med intressenter. Som en dag i en organisation kommer att visa är DAM:s delningsmöjligheter en integrerad del av företagens verksamhet.

Artikeln visar, hur DAM:s delningsförmåga integreras i organisationens arbetsföde och verksamhet. Från brådskande individuella behov till samarbetsvilliga teaminsatser, och från intern kommunikation till externa partnerskap, underlättar DAM sömlös, effektiv och säker delning av innehåll, och bemöter de varierande och dynamiska behoven i en modern och livlig företagsmiljö.

1 – 5 / 8