Undvik 4 onödiga blunder i marknadsföringen

den 27 juni 2024

I modern marknadsföring är visuella element avgörande i nästan all kommunikation, från kampanjer till rekrytering. Ändå kämpar många företag med ineffektiv hantering av bilder, videor och andra digitala medier. Typiska 4 vanliga marknadsmisslyckanden som kan undvikas med ett digitalt tillgångshanteringssystem (DAM) är:

  1. Svårigheter att hitta tillgångar: Att snabbt hitta rätt bild kan vara avgörande. En centraliserad DAM-lösning eliminerar problem med att hitta, otillräcklig taggning eller tillgångsproblem, skyddar mot förlorade kundmöjligheter eller juridiska problem.

  2. Dela bilder och media ineffektivt: När bildstorlekar och volymer ökar, misslyckas ofta delning via traditionella metoder som e-post. DAM underlättar omedelbar och effektiv delning över hela världen, säkerställer att viktiga material som eventfoton eller kundtestimonials hanteras korrekt.

  3. Felaktig användning av tillgångar: Marknadsteam riskerar att använda inaktuella logotyper eller oapproverade bilder. En DAM-lösning säkerställer att endast de senaste, godkända tillgångarna används.

  4. Okända tillgångar: Värdefull kunskap om digitala medier kan gå förlorad när anställda lämnar. Med DAM håller du reda på befintliga medier, undviker dubbelarbete och skapar kostnadseffektiva beslut för framtida material.

Framåtblickande lösning: Att välja en mediabank eller DAM betyder inte bara att lösa dessa utmaningar utan också att integrera digitala tillgångar sömlöst i de verktyg företaget använder. Detta möjliggör enklare delning av marknadsmaterial och säkerställer att inget material förloras i överföringen. DAM erbjuder marknadsföringstillgångar direkt vid medarbetarnas fingertoppar som därmed kan fördela företagets varumärkeshistoria effektivt.

Läs mera om vår avancerade MediaBank här.

Författare Rolf Koppatz

Rolf är grundare och VD för Communication Pro, DAM-konsult, marknadsförings- och IT-professionell med 35 års erfarenhet.

Säg hej på LinkedIn..

www.communicationpro.com