Inlägg från oktober 2023

ChatGPT: Din medhjälpare och assistent i digital marknadsföring - hur samarbeta?

den 26 oktober 2023

I en värld där digital marknadsföring ständigt utvecklas, är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste verktygen och teknologierna. En sådan teknologi som gör stora framsteg är artificiell intelligens (AI), och i synnerhet språkmodeller som ChatGPT. Den här artikeln har skrivits tillsammans i samarbete med ChatGPT, min assistent som jag kallar Bentley.

Marias övergång till effektiv marknadsföring p.g.a. en ny modern mediebank

den 23 oktober 2023

Maria, en hängiven marknadsförare i ett finskt företag, fick förtroendet att skapa en presentation och ett nyhetsbrev för en viktig produktlansering, som också var avtäckningen av företagets förnyade varumärke. Men frånvaron av en mediebank eller Digital Asset Management (DAM) system innebar att hon var tvungen att hantera oorganiserade digitala filer utspridda över olika lagringsmedier.

Under förberedelserna av presentationen använde Maria av misstag en föråldrad logotyp och kämpade för att hitta rätt produktbilder bland en labyrint av oorganiserade filer. Dessa plyckliga val var tyvärr mycket tydliga under hennes presentation och det färdigställda nyhetsbrevet som skickades till tusentals förorsakade förlägenhet och skadade potentiellt företagets rykte.

Mediebankens funktion inom offentliga sektorn

den 20 oktober 2023

Inom ramen för kommunal förvaltning ligger lokal närvaro, människor, medborgarservice och administrativa processer i fokus. I dagens digitala värld, där informationsförmedling och tillgänglighet är av yttersta vikt, har mediebankens roll blivit central inom den kommunala förvaltningens infrastruktur.

Varför behövs en mediebank inom den kommunala förvaltningen?

Hur kunde man bättre illustrera, dokumentera, spara, fira, eller marknadsföra en plats och dess människor inom kommunen än genom att erbjuda ett fantastiskt visuellt innehåll? Bilder av människor, samhällen, skolor, landskap, din regions flora och fauna, byggnader, vägar, pågående infrastrukturprojekt... tja, listan kan göras oändlig.

Metadata i bilder - se hur företag organiserar och effektiviserar sin bildhantering

den 11 oktober 2023

Bilder på internet har ofta en dold information som kallas metadata. Tänk på metadata som en osynlig etikett som berättar mer om bilden, betydelsen av sammanhanget och berättar den riktiga historien bakom varje bild. Den här etiketten hjälper oss att förstå varför bilden är tagen och vad den föreställer. Om man har ett DAM system eller en mediebank och bra rutiner på plats, kan företag använda den här etiketten för att göra det lättare att hitta och använda bilder.

AI:s avgörande roll i framtida arbetsflöden inom hanteringen av digitala tillgångar

den 10 oktober 2023


I den snabbt föränderliga digitala världen genomgår system för digital tillgångshantering (DAM) och mediabanker en omvandling, som till stor del drivs av artificiell intelligens (AI). När företag kämpar med stora mängder ostrukturerad data, erbjuder AI ett verktyg för effektivitet, noggrannhet och innovation. Låt oss undersöka hur AI kommer att omdefiniera DAM-arbetsflöden inom en snar framtid och utforska detta genom illustrativa användningsfall.