Mediebankens funktion inom offentliga sektorn

den 20 oktober 2023

Inom ramen för kommunal förvaltning ligger lokal närvaro, människor, medborgarservice och administrativa processer i fokus. I dagens digitala värld, där informationsförmedling och tillgänglighet är av yttersta vikt, har mediebankens roll blivit central inom den kommunala förvaltningens infrastruktur.

Varför behövs en mediebank inom den kommunala förvaltningen?

Hur kunde man bättre illustrera, dokumentera, spara, fira, eller marknadsföra en plats och dess människor inom kommunen än genom att erbjuda ett fantastiskt visuellt innehåll? Bilder av människor, samhällen, skolor, landskap, din regions flora och fauna, byggnader, vägar, pågående infrastrukturprojekt... tja, listan kan göras oändlig.

Detta är vad digital innehållshantering handlar om, och därför bör kommuner och offentliga organisationer ha en flexibel DAM-mediebanklösning. Med en mediebank kan du erbjuda aktuellt innehåll till människor, i rätt format, vid rätt tidpunkt, antingen offentligt eller bara för inloggade användare.

Informationsförmedling och arkivering: Det är av vikt att kommunala institutioner och organ kan arkivera och distribuera dokument, fotografier, videomaterial och andra relevanta dokument via mediebanken. Detta optimerar informationsflödet och säkerställer att all nödvändig information är lättillgängligt och organiserad.

Kommunikation och marknadsföring: Mediebanken erbjuder en strukturerad plattform för kommunens marknadsförings- och kommunikationsbehov. Bilder, videor och andra mediefiler är tillgängliga och redo att delas på sociala medier, webbplatser och distribueras till relevanta plattformar.

Underlättar samarbete: Mediebanken underlättar och möjliggör smidigt samarbete mellan olika avdelningar och organ. Genom att alla har tillgång till samma databas av mediefiler, blir samarbetet sömlöst och effektivt.

Hur tjänar mediebanken olika enheter?

Marknadsföring och kommunikation: Tillhandahåller lämpligt och anpassat bild- och videomaterial för digitala plattformar. Kommunikatörer handhar färdiga bilder i rätt storlek för sociala medier och webbplatser. 

Utbildning och förskola: Erbjuder mediefiler och dokument som stöd för pedagogiska initiativ.

Teknisk avdelning: Tillhandahåller tekniska dokument, byggnadsritningar och rapporter för relevanta användargrupper.

Social- och hälsovårdsavdelning: Distribuerar dokument och bilder relaterade till hälso- och sjukvårdsinitiativ.

Bibliotek, kultur, museum och fritidsavdelning: Presenterar bilder och videor från kulturella och rekreativa evenemang på ett strukturerat, högkvalitativt sätt.

Mångsidighet: Oavsett om du är inom kommunikation, marknadsföring, HR eller en innehållsanvändare, optimerar MediaBank användningen av allt visuellt innehåll.

Medieportalen - slutanvändarnas lätthanterliga  gränssnitt till mediebanken

Föreställ dig en situation där allt kommunalt visuellt material - bilder, videor, dokument och andra dokument - alltid är tillgängliga för besökare och medarbetare på en adress eller ännu bättre, i flera stiliga, attraktiva och varumärkesanpassade mediaportaler för kommunens olika enheter.

Medieportalen är i princip en webbsida som du skräddarsyr enligt ert varumärke och kopplar till utvalt innehåll från er MediaBank. Portalen kan användas för att enkelt dela ut alla sorters filer. Portaler används internt för att nå ut med viktiga dokument och filer inom organisationen eller externt när du vill nå ut till invånare eller press.

Oavsett om det handlar om en intern varumärkes- och mediaportal, en kommunal evenemangsportal eller en pressportal, möjliggör vår MediaBank-tjänst det via MediaPortals..

Användargränssnitt erbjuder mångsidiga distributionskanaler för olika intressenter, såsom kommunens olika avdelningar, team, kunder, evenemang och partners. Användare kan få tillgång till innehållet antingen helt offentligt eller begränsat via inloggning, beroende på autentiseringskraven.

Med hjälp av medieportalen, eller flera olika medieportaler, kan kommuner effektivisera sina interna processer, minska e-postförfrågningar och erbjuda en centraliserad plattform där allt väsentligt material är lättillgängligt och strukturerat. Portalerna erbjuder också analys av innehållsanvändningen, vilket hjälper kommunen att optimera framtida innehållsstrategier.

Fördelarna med en tillgänglig mediaportal:

EU:s tillgänglighetsdirektiv betonar tillgängligheten för webbplatser och mobilappar så att även personer med funktionsnedsättningar kan använda dem. Tillgänglighet är inte bara ett lagstadgad krav eller en minoritetsfördel, utan den tjänar alla kommunens användare och förbättrar användarupplevelsen. Det är en investering i en bättre användarupplevelse och tjänar därmed en bred användarbas.

Hantering och delning av digital media är centrala delar av dagens organisationer. Vi har utvecklat en lösning som kombinerar mediebankens effektivitet med en tillgänglig mediaportal, designad för att tjäna alla användare med lätthet.

Vi erbjuder en mediaportal i enlighet med WCAG AA 2.1-tillgänglighetsdirektivet, vilket är särskilt viktigt för offentliga aktörer. Ett effektivt och inkluderande sätt att hantera och dela medieinnehåll.

Varför välja en modern mediebank?

Mediebanken är en central del av kommunens arkivering och digitala lager, vilket möjliggör effektiv och flexibel delning av mediefiler till olika målgrupper. Det är en intuitiv, mobilvänlig och säker plattform som kan anpassas efter kommunens varumärke.

En modern mediebank erbjuder många fördelar, såsom användarvänlighet, integrationer med andra system, hantering av användarrättigheter, enkel filutdelning och stöd för många filformat. Dessutom gör automatisering, bulkmaterialredigering och en lätt navigerbar förhandsgranskning mediebanken till ett oumbärligt verktyg.

Sammanfattning

Den kommunala mediebanken är ett kraftfullt verktyg för informationsdelning, arkivering och samarbete. Det optimerar kommunens verksamhet, förbättrar informationstillgängligheten till invånere och möjliggör smidigt samarbete mellan olika avdelningar och organ. Om du vill optimera din kommunala digitala innehållshantering är en modern mediebank rätt lösning.

Vill du veta mer? Kontakta våra experter och ta reda på hur en mediebank kan tjäna din kommunala förvaltning. Du kan boka en tid för ett gratis samtal eller en online produktvisning med en av våra experter från vår webbplats via denna länk.

 

Författare Rolf Koppatz

Rolf är grundare och VD för Communication Pro, DAM-konsult, marknadsförings- och IT-professionell med 35 års erfarenhet.

Säg hej på LinkedIn..

www.communicationpro.com