Inlägg i Tillgänglighet

Sök stöd av IT-avdelningen vid argumenteringen för en DAM mediebank

den 19 februari 2024

I dagens digitala ålder är ett robust system för digital tillgångshantering (DAM / mediebank) avgörande för att effektivt hantera den växande volym av digitala tillgångar i företagen och andra organisationer. Även om DAM-lösningar främst riktar sig till behoven hos kreativa avdelningar, marknadsföring och kommunikation, är IT-avdelningens roll i att underlätta och hantera dessa system ofta förbisedd. Att beakta och förstå de specifika behoven hos IT-avdelningar är avgörande för att argumentera framgångsrikt för en introduktion av en modern DAM-lösning i organisationer.

Mediebankens funktion inom offentliga sektorn

den 20 oktober 2023

Inom ramen för kommunal förvaltning ligger lokal närvaro, människor, medborgarservice och administrativa processer i fokus. I dagens digitala värld, där informationsförmedling och tillgänglighet är av yttersta vikt, har mediebankens roll blivit central inom den kommunala förvaltningens infrastruktur.

Varför behövs en mediebank inom den kommunala förvaltningen?

Hur kunde man bättre illustrera, dokumentera, spara, fira, eller marknadsföra en plats och dess människor inom kommunen än genom att erbjuda ett fantastiskt visuellt innehåll? Bilder av människor, samhällen, skolor, landskap, din regions flora och fauna, byggnader, vägar, pågående infrastrukturprojekt... tja, listan kan göras oändlig.