Sök stöd av IT-avdelningen vid argumenteringen för en DAM mediebank

den 19 februari 2024

I dagens digitala ålder är ett robust system för digital tillgångshantering (DAM / mediebank) avgörande för att effektivt hantera den växande volym av digitala tillgångar i företagen och andra organisationer. Även om DAM-lösningar främst riktar sig till behoven hos kreativa avdelningar, marknadsföring och kommunikation, är IT-avdelningens roll i att underlätta och hantera dessa system ofta förbisedd. Att beakta och förstå de specifika behoven hos IT-avdelningar är avgörande för att argumentera framgångsrikt för en introduktion av en modern DAM-lösning i organisationer.

Säkerhet

Först och främst kräver IT-avdelningar ett DAM-system som säkerställer säkerhet och efterlevnad. Med ökande hot för cyberattacker och behovet av att följa olika dataskyddsförordningar är ett DAM som erbjuder robusta säkerhetsfunktioner, såsom krypterad dataöverföring, åtkomstkontroll och regelbundna säkerhetsrevisioner, oumbärligt. Detta skyddar inte bara organisationens digitala tillgångar utan ger även intressenterna förtroende för säkerheten i deras data.

Säkerhet är i dagens läge icke-förhandlingsbart vid val av DAM-lösning, då det skyddar känslig företags- och kunddata, skyddar mot juridiska återverkningar, bygger förtroende och minskar cybersäkerhetsrisker.

Vår MediaBank DAM-lösning följer ISO 27001-standarder, vilket visar dess engagemang för stränga säkerhetsåtgärder. All data lagras inom EU i Microsoft Azure, inklusive säkerhetskopior. Med MediaBank garanterar vi fullständig dataskydd tillsammans med oöverträffade säkerhets- och integritetsstandarder.

Integration

För det andra är DAM-systemets integrationsförmåga avgörande för IT. Möjligheten att sömlöst integrera med befintliga system såsom produktinformationshantering (CRM), företagsresursplanering (ERP), hantering av webbsidor (CMS) och olika allmänt använda innehållshanteringsapplikationer (Microsoft 365, Adobe) minskar komplexiteten i att hantera flera plattformar. Denna integration underlättar ett enhetligt arbetsflöde, vilket är en betydande effektivitetsförbättring.

MediaBank DAM-lösningen erbjuder färdiga CI HUB-integrationer eller API:er för samverkan med organisationens kärnteknologier och för att vara underhållbara och ekonomiskt hållbara.

Skalbarhet

Skalbarhet är också en viktig fråga för IT-avdelningar. I takt med att organisationer växer expanderar deras digitala tillgångsbibliotek. En DAM-lösning som kan skalas i takt med organisationens tillväxt, utan försämrad prestanda eller behov av omfattande omstrukturering, är mycket eftertraktad.

MediaBank DAM erbjuder obegränsade användare och användargrupper, obegränsade mappar och album samt en obegränsad medieportal.

Vad din IT-avdelning skulle älska att ha är:

  • En DAM-lösning som är beprövad på marknaden.
  • En DAM-lösning som erbjuder lång livslängd och inte kräver utbyte.
  • Ett pålitligt lokalt partnerskap.
  • Ingen ökning av arbetsbelastningen!

Användarvänlighet

En annan viktig aspekt är användarvänlighet. Även om IT-avdelningar är utrustade för att hantera komplexa system, minskar en DAM-lösning, med ett intuitivt gränssnitt, behovet av omfattande utbildning och support, vilket i sin tur minskar arbetsbelastningen för IT-personalen.

En pålitlig DAM-leverantör

Slutligen är tillförlitligheten och supporten från DAM-leverantören kritiska. IT-avdelningar gynnas av ett DAM-system som garanterar hög drifttid, erbjuder snabb teknisk support och ger regelbundna uppdateringar för att hålla systemet uppdaterat med de senaste teknologierna och säkerhetsåtgärderna.

Communication Pro levererar mer än bara en robust SaaS DAM-lösning. Vi presenterar en omfattande svit av skräddarsydda tjänster för att stödja din implementeringsresa. Från en metodisk onboardingsprocess till ovillkorlig efterköpssupport och rådgivning.

Communication Pro har ett etablerat rykte för kvalitet och efterlevnad, upprätthållet av 25 års erfarenhet inom DAM-området. Vår höga nivå av efterlevnadskvalifikationer och lokalt baserade verksamhet underbygger trovärdigheten och tillförlitligheten i våra tjänster. Förtroende tjänas genom konsekvent tillförlitlighet och transparens.

En modern DAM-lösning som uppfyller dessa IT-specifika behov - alltså säkerhet, integration, skalbarhet, användarvänlighet och tillförlitligt stöd - är inte bara ett verktyg för kreativa och marknadsförare, utan en strategisk tillgång för hela organisationen. Genom att fokusera på dessa aspekter kan IT-avdelningar effektivt argumentera för införandet av ett DAM-system, vilket framhäver dess roll i att förbättra operativ effektivitet, säkerställa datasäkerhet och stödja organisationens tillväxt.

Kolla vår lätthanterliga molnbaserade MediaBank SaaS.

Författare Rolf Koppatz

Rolf är grundare och VD för Communication Pro, DAM-konsult, marknadsförings- och IT-professionell med 35 års erfarenhet.

Säg hej på LinkedIn..

www.communicationpro.com