Utnyttja optimerade mediaportaler för riktad innehållsdelning till olika användargrupper

den 29 maj 2024

Följande artikel visar tydligt hur mångfacetterade applikationer i organisationers DAM mediebank-tjänst som används vid tillgångshanteringen. Genom olika optimerade medieportaler - vare sig det är medieportaler, klient-, evenemangs-, partner- eller interna utbildningsportaler - förmedlar mediebanken riktade, effektiva och varumärkesanpassade upplevelser för varje användargrupp. Kolla in tillgångshantering en typisk arbetsdag.

Mediaportalen: Det tidiga morgonpressmeddelandet

På bolagets huvudkontor, förbereder sig PR-teamet för en stor produktlansering. För att säkerställa en synkroniserad global lansering använder de sin dedikerade mediaportal inom DAM:en. Denna portal är specifikt varumärkesanpassad och konfigurerad för pressen, innehållande pressmeddelanden, högupplösta produktbilder och marknadsföringsvideor. Kl 08:00 släpptes innehållet och gjordes tillgängligt för journalister världen över, vilket säkerställer det konsekventa budskap och enkel åtkomst till medieinnehållet.

Anpassade klientportaler: Klienttillgång

På morgonen introducerar säljbolagets försäljningschef sina klienter till anpassade klientportaler. Varje portal är skräddarsydd för klientens varumärke och specifika behov, innehållande relevant marknadsföringsmaterial, produktinformation och utbildningsresurser. Detta personliga tillvägagångssätt förenklar inte bara klientkommunikationen utan förbättrar även klientupplevelsen genom att erbjuda dem en allt-i-ett-lösning för alla deras nödvändiga tillgångar.

Eventportalen: Evenemangshantering

Vid lunchtid är evenemangsteamet sysselsatt med förberedelserna inför en kommande branschkonferens. De samlade in en händelsespecifik portal inom DAM:en, som fungerar som en central hubb för allt material relaterat till evenemanget: scheman, talares biografier, marknadsföringsbanners och registreringsformulär. Deltagare får en länk till denna portal, vilket tillåter dem att komma åt och ladda ner nödvändig information. Därigenom förbättras deltagarnas engagemang och säkerställer en smidig koordination av evenemanget.

Partnerportalen: Partnersamarbete

På eftermiddagen får företagtes strategiska partners tillgång till en speciellt designad partnerportal. Denna portal är ett arkiv av samarbetsvarumärkta marknadsföringsmaterial, försäljningsstödsverktyg och produktutbildningsvideor. Genom att centralisera dessa resurser underlättar portalen starkare samarbete mellan företaget och dess partners, vilket främjar en sammanhängande varumärkesupplevelse genom detta gemensamma projekt.

Den interna utbildningsportalen: Anställdas utbildning

På eftermiddagen, uppdaterar HR-avdelningen den interna utbildningsportalen med nya introduktionsmaterial, inklusive interaktiva utbildningsmoduler, anställdshandböcker och HR-policyer. Denna portal, tillgänglig enbart för anställda, är ett viktigt verktyg för kontinuerligt lärande och utveckling inom organisationen, vilket säkerställer att alla teammedlemmar har enkel tillgång till viktiga utbildningsresurser.

Dessa mediaportaler underlättar inte bara delning av innehåll utan stärker även varumärkeskonsekvens, förbättrar användarengagemang och stöder samarbetsinsatser över olika intressenter i företagets digitala ekosystem.

Läs mera om mediaportaler i MediaBanken

Författare Rolf Koppatz

Rolf är grundare och VD för Communication Pro, DAM-konsult, marknadsförings- och IT-professionell med 35 års erfarenhet.

Säg hej på LinkedIn..

www.communicationpro.com