Mihin saavutettavuus verkossa vaikuttaa?

keskiviikko 13. tammikuuta 2021

Saavutettavuusvaatimus julkishallinnoille astui voimaan 23.9.2020.

Mikä ihmeen EU:n saavutettavuusdirektiivi?

EU:n saavutettavuusdirektiivi, eli Web Content Accessibility, tarkoittaa sitä, että julkishallinnon VERKKOSIVUT tulisivat olla saavutettavat, eli että verkkosivustot olisivat helpommin lähestyttäviä.

Saavutettavuus kunnioittaa sitä, että tieto on yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla ohjaten samalla organisaatioita kunnioittamaan erilaisia loppukäyttäjiä. Tavoitteena digipalvelujen kynnyksen poistamisessa on pyrkiä varmistamaan, että kaikki käyttäjät voivat käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista.

Saavutettavuus tuo sisältösi kaikkien saataville
Saavutettavuudesta hyötyvät esimerkiksi värisokeat, luki- ja kirjoitushäiriöistä kärsivät, sekä vanhukset, joilla on heikentynyt näkökyky. Itse asiassa saavutettavista sivuista hyötyvät muutkin, ja niitä voidaan käyttää erilaisilla päätelaitteilla ja apuvälineiden kanssa. Saavutettavat sivut ovat toimivia kaikille.

Saavutettavuusdirektiivia toteuttavaa digipalvelulakia aletaan soveltaa 2021 vuodenvaihteessa viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten lisäksi myös finanssialan yrityksiin sekä julkisomisteisiin vesi- energiahuollon, liikenteen ja postin digipalveluihin.

Saavutettamattomuudesta voidaan rankaista uhkasakolla.
Joissain tapauksissa verkkopalvelun saavutettavuusdirektiivin puutteelliseen tilanteeseen herätään kuitenkin vasta kun aluehallintoviranomainen uhkaa aloittaa digipalveluiden valvonnan, jolloin puutteet pitää korjata, ja jopa sakko voi uhata toimijaa. 

Saavutettavuuden toteutus jakautuu tekniseen ja sisältöpohjaiseen
Käytettävyys ja esteettömyys voidaan periaatteessa jakaa tekniseen saavuutettavuuteen ja kognitiiviseen esteettömyyteen.  Verkkopalvelua tulee voida käyttää mm. avustavaa tekniikkaa hyödyntämällä kuten ruudunlukijaa ja esim. sivuston värien kontrasteja tulee korostaa siten, että sisältöä on helppo tunnistaa. On tärkeätä tiedostaa, että uuteen ikkunaan avautuvat linkit eivät ole saavutettavia, koska ruudunlukija ei pysty seuraamaan uuteen ikkunaan.

Linkki: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 ohjeistus saavutettavuuskriteerien soveltamiselle

Saavutettavuus koskee oleellisesti myös sisältöjä
Vaikka verkkopalvelua tulee sivun valmistajien ja palveluntuottajien puolella kehittää navigoitavilla visuaalisilla elementeillä ei tämä vielä riitä, vaan organisaatioiden sisällön tuottajilla on keskeinen ja pysyvä rooli saavutettavuuden toteutuksessa.

Sisällön on oltava ymmärrettävää ja helppo ottaa käyttöön ja käyttää. Sisällön saatavuutta voidaan parantaa esimerkiksi käyttämällä selkeää ja yksinkertaista kieltä, selkokieltä, välttää erikoistuneita ja vaikeasti ymmärrettäviä termejä ja segmentoimalla tekstisisältö helposti selattaviksi ja silmäiltäviksi osioiksi. Toteutuksessa voidaan käyttää kuvaavia väliotsikoita ja tarjota sisältöä videomuodossa kuvaavilla linkkiteksteillä.

Saavutettavuuteen panostaminen kannattaa monesta syystä
Yhteisöt ja yritykset eivät aina tunnu hahmottavan, että digitaalisen palvelun käyttökokemus liitetään suoraan yrityksen brändiin ja lopputuotteisiin. Kyse on siis paljon muustakin kun pelkän EU: asettaman saavutettavuusdirektiivin täyttämisestä.

Jotkut sovelluspalvelut ovat haasteellisia toteuttaa saavutettaviksi
Kaikki verkkopalvelut eivät kuitenkaan toimi riittävän sujuvasti kun palvelun toiminnallisuuksia sopeutetaan saavutettavuusdirektiivien mukaisiksi jolloin joidenkin sovellusten käytön peruspalvelu kärsii. Osa sovelluksista ei myöskään ole julkisia palveluita. Siksi on ymmärrettävä toteuttaa osa palveluista mahdollisimman saavutettavaksi kohtuuden rajoissa ja mieluummin rakentaa kehityssuunnitelma puutteiden korjaamiseksi tulevaisuutta ajatellen. 

Kuvaukset ja otsikointi ovat samalla myös hakukoneoptimointia
Monet saavutettavuusperiaatteet, kuten otsikointi, alt-tekstit ja kuvaavat linkit, ovat tärkeitä myös hakukoneoptimointia silmällä pitäen, eli saavutettavat verkkosivustot aineistot keräävät myös toimiessaan enemmän kävijöitä.  

Verkkosivujen linkitykset ja linkkien kuvaukset ovat yhtä tärkeitä kuin esimerkiksi kuvien selitteet. On opastettava ja tiedettävä mitä linkistä aukeaa, jotta voi ennakoida haluaako linkkiin navigoida. Isojen ladattavien tiedostojen kuten PDF-linkkien kuvaukset on tärkeää kuvata.

Linkissä on oltava toiminto, aihe, koko ja tiedostomuoto, jotta se olisi kaikista saavutettava. Vältä seuraavaa muotoa kuten ”Esite” tekstiä linkissä, vaan kirjoita linkin sisältö  auki, ”Lataa saavutettava PDF-muistilista (3,2 mb, PDF)", kuten alla olevasta linkistä, kun on päättänyt ryhtyä tiedostoa lataamaan.

Saavutettavuus koskee myös ladattavia ja selailtavia PDF-sisältöjä!
Adoben Portable Document Format, tutummin pdf, on yleisin tiedostomuoto verkossa julkaistaville asiakirjatiedostoille. Voit lisätä PDF-tiedostojesi saavutettavuutta ja esteettömyyttä erityisesti näkörajoitteisia käyttäjiä varten. Tällaiset käyttäjät käyttävät usein ruudunlukijoita jotka lukevat tekstin ääneen ja näppäimistöä navigointiin. 
Pdf:ien tuottaminen ja julkaiseminen on helppoa, mutta niitä koskevat samat saavutettavuusvaatimukset kuin muitakin verkkosisältöjä.

Lue myös blogistamme: Miten tehdä PDF-tiedostosta saavutettavan?

Tee PDF-tiedostosta saavutettavan -muistilista
 

Kätevä seinälle tulostettava A4-muistilista auttaa pitämään saavutettavan PDF-tiedoston luontiohjeet lähellä, aina kun niitä tarvitsee.

Sisältää kaikki vaiheet sekä Acrobat Pro sovelluksen ohjeet.

 
 
Lataa: saavutettava PDF -muistilista


Saavutettavuusseloste kotisivuille


Saavutettavuusseloste kotisivuilla on pakollinen julkishallinnolle
Kaikille on jo tuttua  GDPR:n myötä, että sivustolla on oltava tietosuojaseloste. Nykyään on julkishallinnoilla oltava myös saavutettavuusseloste.

Ellei tähän asti ole tehty mitään muuta saavutetattavuuteen liittyen kotisivuilla, kannattaa sivustoon ensitilassa liittää verkkosivuston saavutettavuuden tilaseloste, jossa todetaan että verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. 

Oikeampi tapa olisi tietenkin se, että organisaatiot tekevät verkkosivustoistaan ensiksi saavutettavuusarviointi, sen perusteella laativat saavutettavuusselosteen ja julkaisevat lain vaatiman selosteen sisältö verkkosivustolla, eli kirjataan kuinka saavutettava digipalvelu on julkaisuhetkellä. 

Listaa status, toimenpiteet ja käyttäjän palautekenttä
Hienoa olisi jos voidaan kirjata että sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Useimmiten kuitenkin digipalvelu ei täytä suurinta osaa kriittisiä WCAG, A & AA luokan saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavuusselosteeseen listataan asiat jotka sivustolla ovat kunnossa ja mitkä pielessä, mitkä ovat toimenpiteet ja mihin voi laittaa palautetta.

Saavutettavat verkkosivut ja saavutettavat ladattavat tiedostot hyödyttävät kaikkia.

 

Kirjoittaja Rolf Koppatz

Rolf on Communication Pro:n perustaja ja toimitusjohtaja, DAM konsultti, markkinoinnin sekä IT-alan ammattilainen 35 vuoden kokemuksella.

Sano hei, vaikka LinkedInissä.

www.communicationpro.com