Mikä on DAM ja miksi sitä tarvitaan?

perjantai 15. syyskuuta 2017

Mikä on DAM ja miksi sitä tarvitaan?

Digitaalisuuden seurauksena tiedostojen tulva on jokaisen havaittavissa. Yritysten pitäisi saada tiedostot hallintaan jo ajankäytön ja brändinhallinnan laadun kannalta. Mutta mikä on tämä ihmeellinen DAM lyhenne jonka harva tunnistaa ja jota markkinoidaan ratkaisuna tähän? DAM (Digital Asset Management) tarkoittaa suomeksi yrityksen digitaalisen omaisuuden (englannin kielestä asset) hoitamista.

Toimivalla DAM:illa hallinnoidaan yrityksen visuaaliset tiedostot keskitetysti. DAM:illa tuotteiden kuvat, logot, videot ja muu oleellinen ajantasainen materiaali on kaikkien niitä tarvitsevien hyödynnettävänä. Näitä aineistoja uudelleenkäytetään markkinoinnissa, verkkokaupassa, verkkosivuilla ja eri kanavien julkaisutoiminnassa.

Lisätietoa palvelusta saat täältä

Tehottomat toimintamallit rasittavat organisaatioita turhaan

Suuri haaste organisaatioissa ilman toimivaa DAM-sovellusta on materiaalien löytäminen, joka usein työllistää muita työntekijöitä eikä haku aina edes tuota tulosta. Syynä tähän on ettei organisaatiossa ole päätetty siitä, miten menetellään visuaalisten tiedostojen kanssa. Työntekijät harrastavat ns. kadonneiden tiedostojen metsästystä ja rasittavat kollegoita häiritsevillä kyselyillä. Tämä tehoton toimintamalli johtaa tilanteeseen jossa kuvia, julkaisuja ja videoita on vain harvojen löydettävissä. Toimivalla DAMsovelluksella aineistot löytyvät helposti suurestakin tiedostomäärästä salamannopeasti.

Hanki yritykselle kilpailuetu SaaS-pilvestä

DAM-palvelut ovat nykypäivänä siirtymässä pilveen. Aineistonhallintapalvelun hankintapäätöksen ja käyttöönoton siirtäminen tulevaisuuteen voi osoittautua yritykselle merkittävän paljon kalliimmaksi kuin mitä säästöä syntyisi. SaaS-palvelut madaltavat kynnystä ottaa käyttöön aineistonhallintapalveluja edullisen kuukausihinnan ja helpomman käyttöönoton takia.

Communication Pro on yhdistänyt eri aineistonhallinnan palvelumuotoja yhteen MediaBank DAM-palveluun. MediaBank on skaalautuva SaaS-pohjainen visuaalisten aineistojen kotimainen hallintapalvelu ja markkinointiportaali. Ratkaisun tavoitteena on helppo, joustava ja tehokas aineistonhallinta, eli enemmän aikaa sinulle. Tehokkaalla aineistonhallinnalla minimoidaan kulut, nopeutetaan työnkulkuja ja säästetään arvokasta aikaa.

Hanki yritykselle kilpailuetu nyt SaaS-pilvestä

Kuvapankki, videopankki ja materiaalipankki samassa sovelluksessa

MediaBank-palvelu on monipuolinen ratkaisu palvelemaan yrityksen sidosryhmiä ja brändinhallintaa. Aineistot voidaan yhdistää verkkosivuille ja tuotetietokantaan. Parhaimmillaan aineistonhallinta palvelee markkinoinnin, viestinnän ja myynnin sekä tuotehallinnan tarpeita samanaikaisesti. Yritys voi kotisivuillaan tarjota ulkopuolisille käyttäjille rajatun MediaGallery näkymän ns. julkisesta aineistosta. MediaGallery on sisällöltään kohdistettu ja designiltaan modernin tyylikäs ja mobiiliystävällinen erillinen sivusto, mutta ilman raskasta integraatiota CMS-julkaisujärjestelmään.

MediaBankissa on tehokas hakumoottori joka auttaa sen “oikean” tiedoston löytämistä. Eri tiedostomuodot vaativat eri työnkulkuja ja eri metatiedon sisältöä. Sovellus toteuttaa nämä kaikki optimaalisesti, jopa YouTube videot. Aineiston hallittu jakaminen on tehty käyttäjille helpoksi rasittamatta sähköpostiliikennettä. Tiedostojen jakelu kohdistuu juuri sinne, missä niitä tarvitaan. Tiedostot löytyvät yhdestä keskitetystä palvelusta, johon käyttäjät pääsevät käsiksi käyttäjäoikeuksiensa perusteella. Kun aineistot ovat jo järjestyksessä, on sovellus ja aineistot integroitavissa myös tuotannon eri työnkulkuihin.

Sovelluksella voidaan myös muokata ja rikastaa sisältöä. Sisällönhallinnan työnkulkuja voidaan automatisoida esimerkiksi kuvien korjauksiin ja kuvakoon muokkauksiin esim. eri sosiaalisen medioiden tarpeisiin. PDF-tiedostojen painolaatua voidaan varmistaa, online e-julkaisuja voidaan tuottaa ja aineistojen hyväksymisiin- ja kommentointehin löytyy myös sopivia työnkulkuja. MediaBank ja sen lukuisat modulit ovat heti valmiina yhdistettäväksi ja otettavaksi käyttöön.

Lataa opas: tiedostojen tehokäyttö markkinointiviestinnässä

Nykyään DAM ei saisi jäädä pelkäksi kuvapankiksi

Nykyään DAM ei saisi jäädä pelkäksi kuvapankiksi

DAM:in pitäisi toimia selkärankana kaikille markkinoinnin tukitoiminnoille. Mutta onko näin suomalaisissa yrityksissä? Monet ns. DAM-sovellukset toimivat edelleen pelkkinä kuvapankkeina joihin käyttäjät “arkistoivat” kuvatiedostot varmuuden vuoksi. Aineistonhallinnan ei kuitenkaan pitäisi olla vain materiaalien säilyttämistä, vaan ennen kaikkea aineistojen hyödyntämistä ja uudelleenkäyttöä tehokkaasti. Jos visuaaliset tiedostot olisivat keskitetylla paikalla, pääsisivät myyjätkin hakemaan aineistoja käyttöönsä suoraan järjestelmästä.

Tavoitteena sovelluksen käyttöönotossa on että se tukee yrityksen liiketoimintaa esimerkiksi siten, että kuvien ja videoiden avulla myydään enemmän, viestitään tehokkaammin ja uudelleenkäytetään jo kertaalleen maksettuja aineistoja monessa kanavassa. Näistä syntyvistä eduista kannattaa MediaBank DAM-palveluun todella perehtyä. Tämä säästäisi paljon aikaa organisaatiossa. DAM-sovellusten käyttöalueet mahdollistavat paljon nykyistä laajempaa ajattelua.

Katso tästä 3 ohjetta onnistuneen DAM-aineistopankin rakentamiseen

Communication Pro Oy:n osaavat käyttöönottopalvelut nopeuttavat sisäänajoa

Vuosien aikana tekemämme työ on koulinut meistä alamme todellisia asiantuntijoita. Yhdistämme toimintaprosessit, sisällöt ja teknologiat asiakkaidemme toimintaa kehittävällä tavalla. Toimintamme pohjana on tarjota asiakkaalle työskentelytavat, jotka ottavat huomioon nykypäivän vaativat tarpeet. Digitaalisen aineistonhallinnan valjastaminen osaksi yrityksen markkinointirunkoa tarjoaa parempia keinoja kohdistaa ja tehostaa markkinointiviestintää oikeille kohderyhmille.

Communication Pro on jo 20 vuoden ajan tarjonnut sovellusratkaisuja digitaaliseen aineistonhallintaan, kuvien ja visuaalisten tiedostojen arkistointiin, kuvienkorjauksiin ja Pdf-tiedostojen varmistuksiin sekä online verkkojulkaisujen valmistukseen. MediaBank asiakkaanamme ovat kaupungit, yliopistot, suur- ja PK-yritykset sekä graafisen ja viestinnän alan yritykset.

Lisätietoa palvelusta saat täältä

Kirjoittaja Rolf Koppatz

Rolf on Communication Pro:n perustaja ja toimitusjohtaja, DAM konsultti, markkinoinnin sekä IT-alan ammattilainen 35 vuoden kokemuksella.

Sano hei, vaikka LinkedInissä.

www.communicationpro.com