Museot ovat siirtyneet verkkonäyttelyihin

keskiviikko 25. maaliskuuta 2020


Vain ne, jotka näkyvät, voivat menestyä. Digitalisaatio ei pysähdy museoihin. Tarvitaan uusia strategioita yleisön saavuttamiseksi ja laajentamiseksi. Museon oma verkkonäyttely on paras ratkaisu nykytilanteessa kun samalla voit siirtää aineistot museoiden Finna-palveluun. 

Korona pandemian takia olemme hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, joka herättää paljon huolenaiheita ja kysymyksiä. Koronavirus on saanut valtion rajoittamaan pääsyä kulttuuritapahtumiin sekä museoiden tiloihin. 

Museotoiminnan työn tekemisen tavat muuttuvat kun teknologia mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Tiimityö ei enää välttämättä edellytä fyysistä läsnäoloa ja sisällön ylläpito hoidetaan etänä, vaikkapa älypuhelimella. Korona pakottaa museot hyödyntämään digitaalisia julkaisualustoja tavalla tai toisella. 

Ratkaisutoimittajana haluamme tehdä voitavamme jotta museot selviävät uudessa tilanteessa. Haluamme inspiroida museoita hyödyntämään digitaalisia julkaisukanavia uusilla käyttöliittymillä ja työkaluratkaisuilla. Esittelemme nopeimpia ja tehokkaimpia keinoja museotoiminnan sisällön avoimeen hallintaan uudessa tilanteessa. 

Museoiden tulisi välittömästi rakentaa kuvataiteen oma verkkonäyttely kuvakeskeiseksi, jolloin sivusto toimii kuvagalleriana webissä, joka keskittyy vain siihen, mikä yleisöä kiinnostaa, eli visuaalisiin kuviin taideteoksista.

Tutustu Collection Pro aineisto-ja kokoelmanhallintaratkaisuun.

Verkkonäkyvyys ei sama kun museon oma toimiva verkkonäyttely.

Museot voivat julkaista kokoelmia teoksistaan alustoissa kuten julkisten Finna-, Europeana- ja Google Arts&Culture-alustoissa.  Tämä parantaa yleisön tietoisuutta teosten ja taiteilijoiden olemassaolosta ja siten myös haettavuuden kautta niitä löydetään verkosta. Verkkonäyttely.fi palvelulla museo voi helposti suunnitella ja luoda verkkonäyttelyn selaimella ja siirtää valittu aineisto suoraan Finna palveluun jotta sisältö olisi yleisesti haettavissa.

Museon oman verkkonäyttelyn tarkoitus taas on tuoda kävijöitä museon sivuille ja tutustumaan museon tarjoamiin kokoelmiin ja näyttelyihin. Tämä tavoite on kovin erilainen kun pelkästään teoksen ja taiteilijan esille tuominen. Omalla verkkonäyttelyllä pyritään parantamaan museon tunnettuvuutta ja tietoisuutta alueellisen museon toiminnasta ja korostaa museota kiinnostavana kohteena.

Sosiaalisessa mediassa museot voivat lisäksi julkaista ajankohtaista tietoa museon aktiviteeteistä sikäli mikäli kotisivut niitä tukevat. Julkaisutoiminnassa ei ole kyse jonkun erillisen kanavan käytöstä, vaan eri julkaisumuodot tulisi tukea toinen toisiaan.

Museoiden on ymmärrettävä omien kotisivujensa verkkonäyttelyiden valtava merkitys kävijöiden kiinnostuksen herättämiselle. 

Verkkonäkyvyys, mobiili julkaisut, tietokantapohjaiset haut

Museot voivat kysyä itseltään ovatko he tyytyväisiä kotisivujen vierailevien henkilöiden määrään? Vai pitäisikö etsiä lisää kävijöitä? Siinä tapauksessa museo ei ole yksin. Ihmiset kun eivät enää näe taidetta museoissa, vaan ainoastaan verkossa, on oleellista että kävijä löytää kyseisen museon ja verkkonäyttelyn. Ja kun tulevat kotisivuille ja sosiaalisen median kanaville he haluavat ehdottomasti kokea laadukkaan verkkonäyttelyn.

Internet ajan ilmiöt ja digitaaliset innovaatiot muuttavat ympäristöämme jatkuvasti. Verkkonäyttelyyn pitää voida tutustua myös älypuhelimella. Visuaalinen viestintä on tässä mielessä avainasemassa. Digitalisaation prosesseissa odotusajat eivät enää ole hyväksyttäviä ja siksi sisällön toimitus museon verkkosivuilla pitää tapahtua digitaalisesti viipymättä. Kaikki julkaisutoiminta edistää tietenkin jatkossa myös fyysisten vierailujen markkinointia.

Uudella verkkonäyttely.fi -palvelulla museon näyttely heti julki!

Verkkonäyttely.fi sivusto liitetään museon kotisivuille helposti vain yhdellä URL-linkillä ja sitä ylläpidetään selaimella ja sen tietokannasta, ei siis kotisivujen CMS sovelluksesta.  Verkkonäyttelyn voi myös helposti upottaa osaksi museon kotisivuja.

Kotisivujen ylläpitäjää ei tarvita verkkonäyttelyn ylläpitoon, muutokset näkyvään aineistoon tehdään verkkonäyttelyn käyttöliittymästä ja muutokset ovat reaaliaikaisesti näkyvissä.

Käyttöönotto on nopea ja se voidaan tehdä museolle helpoksi monellakin tavalla. Työn tekemisen tavat muuttuvat, kun teknologia mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Museo saa käyttöönsä julkaisusivuston edulliseen kuukausihintaan, jossa museon ajankohtaiset kokoelmat voidaan julkaista. Museo voi itse ylläpitää sivuston sisältöä.

Sisältö voidaan siirtää kokonaisuutena palveluun, esim. isot tiedostot FTP-siirtona ja metatiedot Excel/CSV-tiedostona tai tiedot siirretään suoraan selaimella yksitellen tai bulkkina. Palvelun omalla selaimella voidaan lisätä, muokata ja poistaa sisältöä tarpeen mukaan. Ulkoasuun käytetään museon omaa visuaalista identiteettiä.

Sivuston visuaalinen sisältö on tietokantapohjainen teosten oleellisilla kuvaustiedoilla ja tehokas hakumoottori sallii näin selailun lisäksi teosten nopeat haut ja tiedon esitykset.

Tee verkkonäyttely löydettäväksi

Verkkonäyttely pitää ehdottomasti olla löydettävissä verkosta, myös monikielisesti. Hakujen optimointi sisällölle on tehtävä huolella. Kuvaustiedot ei välttämättä ole suoraan hyödynnettävissä pelkästään museon luettelointikentistä, koska suurelle yleisölle museon toimialakohtaiset sisäiset sanavalinnat ei aina toimi hakukriteerinä, kuten esimerkiksi nuorisolle tarvitaan omanlainen kieliasu jotta haut toimisivat heille.

Metatieto, eli kuvaustieto teoksista ja taiteilijoista on tietenkin oltava oikeat ja luotettavat, mutta lisäksi olisi hyvä rajata kenttien liiallista lukumäärää verkkonäyttelyssä vain oleelliseen, ja lisätä erikseen sellaista kuvaustietoa joka palvelee satunnaisia selailijoita.

Tehokeinona koukuttava museon verkkonäyttely

Tehokeinona yleisön kiinnostuksen herättämiselle kannattaa julkiset visuaaliset aineistot keskittää houkuttelevalle verkkonäyttelysivulle kotisivuilla. Näin palvellaan museoväkeä visuaalisesti koukuttavalla viestinnällä joka puhuttelee nykyajan käyttäjiä ja tehostaa jakelua.

Verkkonäyttely korostaa aineiston visuaalisuutta ja museon visuaalisen ilmeen näyttävällä tavalla ja voi optiona toimia samalla modernina jakelutapana museon julkiselle aineistolle. Myös tarinan kerronta edesauttaa verkkonäyttelyyn tutkimista.

Mobiiliystävällistä viestintää

Tänä päivänä verkkoa selataan yhä enemmän erilaisilla mobiililaitteilla. Minimalistisessa ja helppokäyttöisessä käyttöliittymässä sisältö on aina pääosassa. Täysin responsiivinen käyttöliittymä tarkkaan valitulla aineistolla toimii hyvin niin älypuhelimissa kuin tableteissa eikä käytössä oleva laite muodosta estettä aineiston katseluun.

Aineistoa voidaan selata ja hakea gallerimuodossa, pienkuvanäkyminä tai karttanäkymänä, kun se on haun kannalta kiinnostavaa sekä yksityistietojen mukaisen näkymän puitteissa. Museo tarjoaa selailijoilleen juuri sen tiedon, minkä museo haluaa selailijan saavan verkkonäyttelyn sisällöstä. 

Esitteet saavat aivan uuden ilmeen verkkonäyttelyssä kun perinteisestä pdf-tiedostosta muokataan html5 muotoinen selailija ystävällinen MagNet e-Publishing e-julkaisu.

Videoiden käyttö museoissa lisääntyy jatkuvasti, mutta niitä ei kuitenkaan aina hallita järkevästi. Videoiden ainoat versiot saattavat olla vain käyttäjien koneilla tai ainoastaan julkaisualustoissa, kuten YouTube ja Vimeo. Liittämällä videot museon verkkonäyttelyyn saadaan videot järjestettyä strukturoidusti ja videoita voidaan katsoa selaimella. Katselu on toteutettu nykyaikaisella HTML5-soittimella, joka on tuettu kaikilla moderneilla laitteilla (tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet).

Tutustu Collection Pro aineisto-ja kokoelmanhallintaratkaisuun.

Hallinnoi monia tiedostoformaatteja verkkonäyttelyssä

Voit tarjota taiteen ystäville tarkan vaikutelman kokoelmastasi ja työstäsi herättämällä kiinnostuksen yksittäisistä kappaleista, esittelemällä teokset erilaisilla virtuaalisilla näyttelynäkymillä ja erilaisilla mediatiedostoilla. Näillä keinoilla museo suosittelee kävijöitä vierailemaan museossa jatkossakin. 

Korkearesoluutioiset kuvat ja mahdollisuus zoomauksen avulla tutkia taideteosten yksityiskohtia antaa katsojalle paremman kuvan ja käsityksen taideteoksistasi. Zoomaus on ollut jo pitkään osana verkkonäyttelyn ominaisuutta aina karttojen zoomauksesta esineiden zoomauksiin.

Museoille tarjotaan myös vaivatonta IIIF-protokollan pohjautuvien kuvien hostausta ja siirtoa muihin palveuihin. IIIF eli International Image Interoperability Framework kehitettiin museoita, arkistoja ja kirjastoja silmällä pitäen. Se on tavallaan suunniteltu tulevaisuuden standardiksi kuvantamiselle, joka parantaa korkean resoluution kuvien katselua, muokkaamista ja jakamista verkossa.

Videot mahdollistavat nykyisten näyttelyiden kuvaamisen. Verkkonäyttely näyttää visuaalisesti kuvat, 360° kuvat, 3D virtuaali-esittelyt, videot, esitteet ja dokumentit näyttävästi museon kotisivuilla.

Verkkonäyttelyn etuna on nopeat haut

Koska verkkonäyttely on suoraan kytketty tietokantaan, voidaan kirjautumisella hyödyntää verkkonäyttelyn olemassa olevat rakenteet ja tarjota käyttäjille helpon suodatuksen halutun aiheen mukaan. Lisäksi jokaisen kuvan, videon ja esitteen yhteydessä löytyy käyttäjille optiona tutut jakelutoiminnot jotka edistävät museon viestiä.

Verkkonäyttelyn metatiedon ja näyttökuvan tiedostokoko on paljon pienempi ja kevyempi kuin alkuperäistiedoston ja näin ollen verkkonäyttelyä on helppo käyttää ja selailu on nopeaa ja löytäminen tehokasta. Raskaita originaalitiedostoja käsitellään ja näytetään vasta oikeiden tiedostojen löytämisen jälkeen.

Luettelointiohjelmat eivät ole suunniteltu verkkonäyttelyjä varten

Museoilla on etenkin tänä päivänä tarve kehittää toimintaansa laajemmin kävijöitä palvelevaksi. Museoaineistojen kokoelmahallintajärjestelmät eivät ole suunniteltu julkaisutoimintaan ja kotisivujen ominaisuudet eivät taivu tietokantapohjaiseen julkaisemiseen. Nämä ratkaisut eivät sovellu riittävästi tehokkaan ja koukuttavan museon verkkonäyttelyn toteuttamiselle tai museoiden kokoelmien esille tuomiselle.

Sen sijaan DAM-pohjaisessa verkkonäyttely.fi palvelussa, jossa kävijät pystyvät verkkosivuilla selailemaan kokoelmia, mutta myös suorittamaan tietokantapohjaisia hakuja sekä tutkimaan yksityiskohtia objekteista ja taiteilijoista, palvelee erinomaisesti tähän tarkoitukseen. Verkkonäyttelyyn voi tutustua myös älypuhelimella responsiivisen rakenteensa ansiosta.

Kun toiminnallisuutta verkkonäyttelyssä halutaan laajentaa, saadaan joukkoistamis ominaisuudella toteutettua kommunikointi museon suuntaan, eli museo pystyy vastaanottamaan informaatiota selailijalta ja rikastamaan kuvaustietoja saadulla viestillä.

Tehottomat tavat rasittavat museon organisaatioita turhaan

Syynä tähän museoiden raskaaseen toimintatapaan on, ettei museon organisaatioissa ole aina päätetty siitä, miten menetellään visuaalisten originaalitiedostojen kanssa. Vaikka kokoelmanhallintajärjestelmästä onkin sovittu, se on tilattu, asennettu ja otettu käyttöön, on originaalitiedostojen ja verkkojulkaisujen hallinnan tärkeyttä vähätelty. Suuri haaste museoissa, jossa ei löydy toimivaa DAM mediapankki-sovellusta, on visuaalisten originaaliaineistojen hallinta, joka usein työllistää monia muita työntekijöitä turhaan. 

Laajemmalla, toimivalla DAM:illa, eli aineistonhallintasovelluksella tai mediapankilla, hallinnoidaan museon verkkonäyttelyn kaikki visuaaliset tiedostot ja objektit keskitetysti. DAM:illa esineiden ja kohteiden kuvat, videot ja muu oleellinen ajantasainen näkyvä materiaali on silloin automaattisesti kaikkien niitä tarvitsevien hyödynnettävänä. Kirjautumalla DAM-palveluun sisällön ylläpitäjä voi jakaa aineistoja tarvitseville osapuolille eri kohdennetulla sisällöllä, eri ehdoilla ja eri laatuisena.

Lisätietoa museoiden kokoelmanhallintasovelluksista saat tästä

Lisätietoa DAM-mediapankista saat tästä

Tutustu Collection Pro aineisto-ja kokoelmanhallintaratkaisuun.

Sekä DAM-sovelluksen että kokoelmahallintasovelluksen samanaikainen käyttö on suositeltavaa, mikäli museolla on siihen mahdollisuus, mutta jotta ei tehdä päällekkäisyyttä työnkuluissa on käyttötilanteet määriteltävä museokohtaisesti.

Museon virtuaalista läsnäoloa kannattaa nyt suosia 

Suljetut museot voivat nyt tarjota käyttäjilleen virtuaalisia kierroksia fyysisten käyntien korvaamiseksi. Esittele verkkonäyttelyssä museon nykyiset näyttelyt, ainakin jos  museon tilassa saadaan edelleen kuvata. 

Nykyiset museon näyttelyt voidaan esitellä joko 360° panoraamakameran otoksilla ja toteuttaa siten, että kävijä/selailija voi liikkua museossa ja nähdä näyttelyn kokonaisuus kotoa museon verkkosivuilta. Katso linkki tästä.

Tutustu 360°InteractiveTour Tarjoa näyttelystä 360° virtuaalinen taidekierros lisätyillä kohdetiedoilla!

Haluan tietoa 360° Panoraamakameran vuokrauksesta ja saatavuudesta.

 

Vastaavasti voidaan valmis museon näyttely videokuvata ja tarjota esittely sekä museon verkkonäyttelyssä että YouTube kanavassa.

Verkkonäyttelyssä voidaan myös tarjota "TULEVIA" näyttelyitä
 

Tulevia näyttelyjä varten tarvitaan eri toimintakaava, koska tulevia näyttelyitä ei voida kuvata, koska niitä ei ole vielä tehty. Mutta näyttelyt voidaan suunnitella virtuaaliseksi museum pro 3D työkalulla ja siitä toteuttaa 360° virtuaalinäyttely sisältäen teoksen tärkeimmät tiedot.

Näin museo voi esitellä ja julkaista tulevia näyttelyitään virtuaalisesti verkkonäyttelyssä netissä. Kävijä pääsee jopa puhelimella tekemään ilmaisen taidekierroksen virtuaalisesti vaikkapa kotisohvalta. 3D:llä tehty virtuaalinen näyttelynsuunnittelu sisältää kaikki tarvittavat teoksen tiedot ja mitat jolla museomestari pääsee toteuttamaan fyysisen näyttelyn kun se ajankohtaistuu.

 Katso linkki tästä

Haluan tietoa museum pro laitteisten vuokrauksesta ja saatavuudesta.

Rolf Koppatz

Kirjoittaja Rolf Koppatz

Rolf on Communication Pro:n perustaja ja toimitusjohtaja, DAM konsultti, markkinoinnin sekä IT-alan ammattilainen 35 vuoden kokemuksella.

Sano hei, vaikka LinkedInissä.

www.communicationpro.com