Suunnittele näyttelyt itse helposti omassa virtuaalisessa 3D-tilassa

sunnuntai 13. tammikuuta 2019

Suomessa 3D-pohjainen näyttelynsuunnittelu omalla henkilökunnalla on museoissa ja gallerioissa vielä harvinaista. Tähän on ollut syynä vaikeahko 3D-työskentely, jossa käytön vaatimuksena on korkea tekninen tietotaso ja vaikeasti hallittava työasemaohjelmisto. Markkinoilta on puuttunut helppokäyttöinen sovellus. Löytyykö markkinoilta jo helppokäyttöistä työkalua gallerian näyttelysuunnitteluun henkilökunnalle joka ei edellytä 3D osaamista?

Nykytilanne
Taidenäyttelyn suunnittelu merkitsee monimutkaista vuorovaikutusta. Museot ja galleriat suunnittelevat tänään näyttelyjä vielä kovin perinteisellä tavalla. Usein suunnittelu tehdään kuraattoreiden ja intendenttien kokemusten perusteella jotka havainnollistavat näyttelyjä visuaalisesti päässään.

Näyttelytyöryhmän jäsenet kokoontuvat selvittämään ripustettavan ja esitettävän taiteen hahmottamista paperilla. Vaihtoehtoisesti työ tilataan ulkopuoliselta kuraattorilta tai suunnittelijalta, joka omaa tietotaitoa ja kokemusta erilaisista näyttelyiden ammattimaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, osittain myös 3D-sovellusta hyödyntäen.

Vihdoin on tarjolla helppo 3D-näyttelyn virtuaalinen suunnittelun sovellus 
Museo- ja galleriamaailmaan optimoitu Cura 3D:n kehittämä uusi museum pro 3D-näyttelyn suunnitteluohjelmisto tuo helpotusta ja muutosta ahdinkoon. 3D-näyttelysuunnittelu-sovellus on räätälöity museoiden ja isojen taidegallerioiden visuaaliseen ja informatiiviseen hallintaan. Sovelluksella voidaan suunnitella näyttelytiloihin vaihtuvaa visuaalista sisältöä helppokäyttöisellä käyttöliittymällä ilman teknistä 3D-osaamista. Lisätietoa museum pro sovelluksesta saat tästä:

Miten teen 3D mallinnuksen?
Näyttelytilan tekniseen mallintamiseen voidaan käyttää näyttelytilojen pohjapiirustuksia, valokuvia eri kulmista tai se voidaan tehdä laserkeiluksella, jolla aikaansaadaan tarvittavat geometriat. Mallinnuksen tarkkuus riippuu käyttötarkoituksesta, se voi olla yksinkertainen perus 3D-malli tai hyvin totuudenmukainen 3D-toteutus yksityiskohtineen. Mallinnuksella luot kopion (replika) omasta galleriastasi tai näyttelytilastasi uusien ja tulevien näyttelyiden suunnitteluun ja dokumentointiin. Voit aloittaa suunnittelun heti luomalla nopean mallinnuksen käyttämällä pohjapiirustuksen kuvaa apuna sovelluksessa.

Käyttö omalle henkilökunnalle ilman 3D osaamista
Olitpa galleristi, taiteilija, kuraattori, keräilijä, messunjärjestäjä tai rakentaja. Museum pro:lla kaikki tilallinen näyttelysuunnittelu voi tapahtua kolmiulotteisessa ympäristössä, eli näyttelytilat havainnollistetaan näytöllä tai virtuaalisesti. Museon ja gallerian henkilöstö voi käyttää helppokäyttöistä visuaalista sovellusta näyttelyiden kaksi- ja kolmiulotteisten teosten suunnittelussa ilman 3D osaamista. Tutustu gallerian näyttelyiden suunnittelijaan 3D:ssä:

Tuo teoksen tiedot Excel-taulukosta
Vaihtuvien näyttelyiden teokset eli kuvat ja teosten tiedot saadaan yleensä excel taulukosta. Omat teoksen tiedot tulevat alunperin useimmiten kokoelmanhallinnasta. Objektien tarvittavat tiedot siirretään erikseen ensiksi excel taulukkoon ja kuvat tallennetaan kansioon.

Linkitykset myös kokoelmanhallinnasta
Kokoelmahallintajärjestelmistä (kuten Museum+ RIA, Cumulus ja CollectionPro) saadaan kokoelmateosten kuvat, mitat, nimikkeet ja muut halutut tiedot suoraan sovelluksesta ja tuodaan 3D-malliin. Rajapinta mahdollistaa näyttelyiden luomisen suoraan gallerian ja museon omista kokoelmista, joka on erittäin hyödyllinen tapa kokoelmanäyttelyitä suunniteltaessa. 

Tutustu Collection Pro aineisto-ja kokoelmanhallintaratkaisuun.

Jaa näyttelyn suunnittelunäkymä ryhmän jäsenille
Sovelluksen käyttäjät voivat tietokoneella tutustua museon kolmiulotteiseen malliin ja luoda gallerioihin tai museon virtuaaligallerioihin erilaisia näyttelykokonaisuuksia. Työkalun avulla näyttelytyöryhmän jäsenet kuten näyttely- ja kokoelmaintendentit (myös ulkoiset), näyttelyiden kuraattorit, näyttelyteknikot, registraattorit, galleristit ja taiteilijat voivat luoda, jakaa ja muokata näyttelysuunnitelmia ilman teknistä erityisosaamista, lisäksi paikasta ja ajasta riippumatta.

Suunnittelun konseptointi ja tiedon kommunikointi
Tällä työnkululla konkretisoidaan näyttelyiden konseptointia ja esittelyä, selkeytetään ja tehostetaan museoiden galleriatiloihin tulevien taidenäyttelyiden suunnittelua sekä parannetaan sisäistä kommunikaatiota ja päätöksentekoa koska koko työryhmä pystyy jakamaan yhteisen konkreettisen näyttelyvision.

Aiheita joita huomioidaan visuaalisessa suunnittelussa ovat mm näyttelyn tarina, teosten merkitys, viereiset teokset, teosten ominaisuudet, taiteilijat, materiaalit, rakenne, ripustukset, näyttelyilme ja näyttelyinformaatio, jalustat, vitriinit, laatikot ja valaistus. Ratkaisulla helpotetaan näyttelyiden fyysistä ja tulevaisuudessa myös digitaalista toteutusta.Konkreettinen
3D-näyttelyiden suunnittelu
Sovelluksella käyttäjä voi tutustua museon kolmiulotteiseen malliin ja näyttelytiloihin. Näkymän voi valita koko museon/gallerian tai halutun kerroksen yläperspektiivistä salikohtaisiin ylä- tai kävelyperspektiiveihin sekä salien seinäkohtaisiin projektioihin.

Näyttelyn sisältö
Sovelluksen käyttöliittymästä voi 3D malliin laittaa näkyville erilaisia teosten ripustuksia. Aseta teokset oikeassa mittakaavassa ilman muita tarvittavia muutoksia seiniin. Näkymiä voi tallentaa ja jakaa haluamallaan tavalla. Tekstien ja kommenttien luonti ja sijoittelu seinille lisää ryhmän keskinäistä kommunikointia.

Taulun konfiguraattori auttaa nopeasti visualisoimaan kehyksesi ja kehyspahvin valintaa. Jos veistoksista ja installaatioista ei ole saatavilla skannattuja tai mallinnettuja objekteja, teoksista voidaan luoda hahmomallit. Teokset raahataan (drag and drop) halutuille paikoilleja sovellus huomioi tarvittavat parametrit (seinät, pinnat, etäisyydet, välistys jne).

Rakenteet visualisoituna
Modulaariset väliseinät, standit, vitriinit, matot ja penkit voidaan luoda museokohtaisesti valmiiksi tai lennossa lisätä väliseiniä. Nämä lisätään mallinnusohjelmaan ja näyttelysuunnitelman objektivalikkoon. Digitaaliset reproduktiot skaalataan automaattisesti todellisen kokoon.

Teoksia ja näyttelyelementtejä voi siirrellä, ryhmitellä, muokata vapaasti tai mitta-arvojen perusteella. Käyttöliittymästä löytyy pintojen värikartat ja perusvalotilanteet, joita voi käyttää halutulla tavalla. Väliaikaisten elementtien kuten väliseinät ja jalustat,  jne. on helppo toteuttaa. Tutustu museum pro kotisivuilla:

Sovellus näyttää kyseisen hetken (version) näyttelytilanteesta jonka voi halutessaan ladata tarkkailua varten. Ominaisuus auttaa jäsentämään näyttelykokonaisuuksia ja näyttelyvaihtoja. Toteutuksen lopputulos, eli visuaalinen laatu, täyttyy huoneiden mittasuhteiden ja perusvärimoodien vaatimusten osalta. Erityisesti esineiden näyttelyt vieraissa näyttelytiloissa saa huomattavaa hyötyä suunnittelun toteutuksessa.

Näyttelyiden esittely nyt ja tulevaisuudessa
Voit luoda otokset malleista esikatseluna, jotka jäljittelevät tilojen ”näkymiä”. Jaa korkearesoluutioiset esikatselut näyttelystä kuraattoreille, näyttelyn suunnittelijoille ja yhteyshenkilöille suunnittelun edetessä. Lisäksi voit jakaa materiaalit näyttelyiden mainostamiselle ja viestimiselle, verkkosivustoosi, sosiaaliseen mediaan tai visuaaliseen viestimiseen.

Huolellisesti toteutetun 3D näyttelysuunnitelman valmistuttua näyttelyihin pääsee tutustumaan jo ennen näyttelyä digitaalisesti ja vielä fyysisen näyttelyn loputtuakin. Sovellus mahdollistaa mallin hyvälaatuisen kuvakaappauksen. Näyttely voidaan myös julkaista webbiversioksi 360° asteen kuvana live-toiminnallisuudella vaikkapa kotisivuille.

Virtuaaliset näyttelyt

Sovellus toimii virtuaalisessa ympäristössä VR lasien avulla. Ratkaisu on käytettävissä Oculus Rift ja HTC Vive virtuaalitodellisuuslasien kanssa jo nyt. VR:stä on hyötyä sekä näyttelysuunnittelussa että kun halutaan tarjota mahdollisimman immersiivinen tilallinen käyttökokemus. Tulevaisuudessa tämä digitaalisten taideformaattien esittämisvaihtoehto voi hyvinkin yleistyä tekniikan kehittyessä etenkin kun VR-lasien käyttö yleistyy.

Communication Pro edustaa näyttelyiden suunnitteluun cura3D:n museum pro 3D-ohjelmistoja Suomessa. Lisätietoa museum pro sovelluksesta saat tästä:

Tutustu Collection Pro aineisto-ja kokoelmanhallintaratkaisuun.

Tutustu myös: Tarjoa näyttelystä 360° virtuaalinen taidekierros lisätyillä kohdetiedoilla!

Kirjoittaja Rolf Koppatz

Rolf on Communication Pro:n perustaja ja toimitusjohtaja, DAM konsultti, markkinoinnin sekä IT-alan ammattilainen 35 vuoden kokemuksella.

Sano hei, vaikka LinkedInissä.

www.communicationpro.com