Toimiva monikanavainen sisällön hallinta edellyttää sitä tukevaa datamallia mediapankissa

maanantai 8. elokuuta 2022

Monikanavainen sisältö toteutuu parhaiten objektien hallintana. Monikanavainen sisältö tarkoittaa tiedostojen julkaisemista samanaikaisesti eri kanavissa – kuten verkkosivustollasi, sovelluksissasi, printissä ja sosiaalisessa mediassa.

DAM mediapankki toimii organisaatiossa siten että yrityksessä on yksi "ainoa totuuden lähde" digitaalisille resursseille. Perinteisissä DAM sovelluksissa jäsennelty teksti ja data sekä metadata ovat yleensä tiedostojen lisälaajennuksia itsenäisten objektien sijaan. 

Avainsana on pelkkien tiedostojen sijaan "objektit" kypsemmän teknologiapohjan mediapankkien datamalleissa. 

Kehittyneiden DAM mediapankkien ominaisuuksia

Monikanavaisen sisältöalustan on oltava oliokeskeinen sekä koodin että arkiston osalta, jotta se tukee monimutkaisia tietomalleja yhdistetyillä resursseilla, jossa moduulit linkittyvät keskenään kehittyneillä käyttökohdemahdollisuuksilla. Sovellukset perustuvat pääsääntöisesti SQL pohjaisiin tietokantoihin.

Kehittyneiden DAM sovellusten toiminnot tukevat sujuvaa ja tehokasta sisällön hallintaa. Jotta organisaation niukkoja resursseja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, sovellus mahdollistaa myös erilaisten hallinnan prosessien sujuvaa ja loogista linkitysten hallintaa. Aineistojen määrä kasvaa nopeasti eri aineistotyypeissä (kuvat, liikkuva kuva, äänitallenteet, tekstit jne.)

DAM voi koota, pakata ja jakaa sisältöä asiaankuuluvilla tiedoilla helposti ja on toimiva ratkaisu tuotelanseerauksiin, lehdistöpaketteihin, uutiskirjeisiin, kampanjamateriaaliin, oppaisiin ja muuhun. Monet eri toimialat ja asiakkaat voivat hyötyä sovelluksesta, joka pystyy hallitsemaan yksittäisiä objektityyppejä.

Kun perinteinen Digital Asset Management (DAM) -järjestelmä hallitsee tavanomaisia mediatiedostoja, kuten kuvia, videoita ja äänitiedostoja, kehittyneet DAM:it ovat enemminkin verrattavissa jo MasterDatan hallintaan ja sopii siten yhtä hyvin tuotetietojen, yhteystietojen ja tekstimoduulien hallintaan.

Lue blogistamme:Onko nykyinen mediapankkisi teknisesti sopiva tulevien toimintaympäristöjen haasteisiin?

Omnikanavainen sisältö vaatii prosessien hallintaa

Toisin kuin monikanavainen sisältö - jossa käytetään useita kanavia, mutta julkaistaan täysin erilaista sisältöä - omnikanavainen sisältö esittää samat tiedot samanaikaisesti kaikissa asiakaskontakteissa. Objektikeskeinen sisältö on prosessi, jossa sisältöä luodaan tai uudelleen käytetään "objekteina", joita yhdistämällä luodaan erittäin henkilökohtaista, kontekstualisoitua sisältöä. Hyvin yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa vain logiikan käyttämistä oikeiden objektien yhdistämiselle ja tarjoamiselle oikeille ihmisille oikeaan aikaan.

Mitä noissa tietovarastoissa hallitaan? Omnikanavaisen sisältöalustan on tuettava sisältöä ydinkomponenttitasolla, jotta se tukee tiettyjä liiketoimintaskenaarioita, jotka liittyvät resurssien yhdistämiseen erityisiksi asiakaskokemuksiksi. Tietosisällöt ovat mm. esim. henkilötiedot, paikkatiedot, luokittelut. Prosessit ovat esim. palvelut ja organisaatiot. Tietoresurssit ovat esim. mikrosisältö, tekstisisältö, videosisältö, ääniresurssit, tai tietovarat kuten hinnat, tuotetiedot.

Kanavaneutraalinen prosessi optimoi sisällön hallinta

Kanavaneutraalin sisällön luominen tarkoittaa sisällön valmistamista ilman tiettyä julkaisukanavaa. Tämä ei tarkoita, ettei tiedetä, missä aiotaan julkaista vaan sitä, että ei rajoiteta vaihtoehtoja ajattelemalla sisältöosia "printillä" tai "webillä" tai "sosiaalisella medialla".

Kyseessä on printtikeskeisen ajattelun vastakohta, ja se on erityisen tärkeä kaikille julkaisijoille, joilla on useita kanavia, brändejä tai tuotteita. Se on tärkeä ajattelutavan muutos. Mikäli yhtiöllä on monikanavainen sisältöstrategia, on tämä tärkeä tuotantometodin ajattelutavan muutos.

Lue blogistamme: Etsitkö tehokkaampaa sisällön hallintaa ja toimivampaa digitaalista toimitusketjua?

Miten hallita toistuvia tekstejä sisällön tuotannossa? 

Useimmat yritykset eivät hallitse tekstejään tehokkaasti, mikä tarkoittaa, että teksti on saatavilla vain jatkuvana tekstinä tekstitiedostossa. Tiedostonhallintajärjestelmät voivat tarjota digitaalista arkistointia ja nopean tiedonhaun, mutta tämä voi nopeasti johtaa suureen määrään redundantteja tiedostoja.

Kaikilla yrityksillä on monia jatkuvasti toistuvia tekstejä, toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. Esimerkkeinä vaikkapa tuotekuvailut, työpaikkailmoitukset, yrityksen kuvaus, kirjeet postitusta varten, palvelukuvaukset hintatarjouksia varten ja paljon muuta.

Uudet kehittyneet DAM mediapankit hallitsevat myös tekstiä tekstimoduulien muodossa aivan kuten kuvia tai tuotteita: Tekstimoduulit tallennetaan kerran media-neutraaliin formaattiin, joka on helpommin löydettävissä.

Mitä ovat tekstimoduulit mediapankissa?

Monet yrityksen jatkuvista teksteistä noudattavat johdonmukaisesti samaa rakennetta. Tämän rakenteen yksittäiset osat muodostavat tekstimoduuleja, joten toistuvat tekstityypit koostuvat useista tekstimoduuleista, joilla on samankaltainen sisältö.

Kirjoittamalla lyhyen kuvauksen esim. tuotteesta ja sen erityispiirteistä tämä tekstiosa voidaan liittää erillisenä objektina tekstimoduulien hallinnassa. Menettely poikkeaa vain vähän muiden objektien ja tiedostojen, kuten kuvien tai videoiden, syöttämisestä. Avainsanat, kuten kategoria, tekstityyppi ja kieli, helpottavat tekstimoduulin löytämistä myöhemmin.

Uusiokäyttö on tekstimoduulien suurin etu

Jokainen toistuva tekstimoduuli syötetään vain kerran mediapankkiin, ja sitä voidaan siten uudelleen käyttää lukemattomia kertoja. Muokkaamalla yksittäistä tekstiä vain alkuperäisessä moduulissa päivittyvät kaikki linkit automaattisesti. Työntekijät säästävät valtavan määrän aikaa, kun oikea tekstiosio löytyy aina nopeasti. Uusien tekstejä luomisessa hyödynnetään aina metatietoja, kuten luokitusta, kieltä ja tekstityyppiä.

Yritykset hyötyvät tästä toiminnallisuudesta riippumatta julkaisukanavasta.

Jokaiseen tekstimoduuliin syötetään tieto vain kerran.  Valitsemalla tarvittavat tekstimoduulit helposti voidaan sisältö muokata ja yhdistää yhdeksi uudeksi valmiiksi tekstiksi. Muuttamalla yksittäisiä tekstimoduuleja vain alkuperäisessä versiossa, kaikki linkit päivittyvät eri kanavissa automaattisesti. Kaikkia markkinointimateriaalia voidaan ylläpitää yhdessä mediapankkiportaalissa: kuvat, ääni- ja videotiedostot, tuotetiedot ja jatkossa myös tekstit.

Haluatko tietää lisää siitä, mitä DAM on ja miten mediapankki voi auttaa yhteisöjä saavuttamaan liiketoimintatavoitteet ja kyetä tarjoamaan "Sisältöä sormiesi ulottuville"? Missiomme on auttaa yrityksiä, työntekijöitä, tiimejä ja brändejä työskentelemään tehokkaammin ja auttaa käyttäjää löytämään parempi tapa tehdä asioita oikean teknologian avulla!

MediaBankin avulla tiimit voivat toimittaa kuvia reaaliajassa maailmanlaajuisesti – vähentää päällekkäistä työtä luovien ja verkkotiimien välillä, poistaa tarvetta tallentaa päällekkäisiä tiedostoja ja optimoida verkon latausajat.

Kirjoittaja Rolf Koppatz

Rolf on Communication Pro:n perustaja ja toimitusjohtaja, DAM konsultti, markkinoinnin sekä IT-alan ammattilainen 35 vuoden kokemuksella.

Sano hei, vaikka LinkedInissä.

www.communicationpro.com