Voiko kuvakorjaukset tehdä PDF-aineistossa ilman manuaalista säätöä?

torstai 7. syyskuuta 2017

PageFinisher palvelu käsittelee paino-PDF:n kuvat automaattisesti

Kiireisen sivuntaiton haaste on yleensä saada lehden tai kuvaston lopullinen sivuntaitto painokelpoiseksi. Voiko siis laadukkaan painotuotteen tuottaa ilman manuaalista kuvienkäsittelyä ja lisäksi lyhyellä varoitusajalla, eli pikavauhdilla? Kuulostaako edes mahdolliselta? Lue tästä miten helpotat työtäsi.

Lisätietoa sovelluksesta saat täältä

Miten voin helpottaa julkaisujen sivuntaiton rasittavat aikaavievät kuvankäsittelyvaiheet?

Lehtien ja kuvastojen tekijöillä ei nykyään yksinkertaisesti aina riitä aika painovalmiin, nopeaan, tarkkaan ja joustavaan sivuntaiton tuotantoon perinteisellä tavalla. Ennenkuin sivu taitetaan painovalmiiksi on ensin esikäsiteltävä joka ikinen kuva ja objekti sivulla erikseen käyttäen yleensä Adoben InDesign taitto-ohjelmaa ja Photoshop kuvankäsittelyohjelmaa.

Normaalisti sivutuotannossa kuvat on siis leikattava, kuvan koko korjattava ja kuvankäsitellä (värinkorjaus, terävöinti, kontrastit, värikylläisyys) sekä konvertoitava vaadittuun väriavaruuteen ja standardipainoprofiiliin. Vektorigrafiikka ja Ilmoitukset tulee tuottaa oikealla ICC-painoprofiililla tai muokata valmiit ilmoitukset vastaaviksi, profiilina esimerkiksi CoatedFOGRA39.

Virheet kuvienkäsittelyssä näkyvät valitettavasti painotuotteessa välittömästi
Säätötyövaihe on pakostakin aikaavievää ja kiireinen tuotantotahti mahdollistaa virheitä. Väärä profiili yhdessäkin objektissa tuottaa väärän värin eli ei toivotun lopputuloksen. Koska perinteinen graafisen alan ammattitaito on yhä harvemman hallussa ja toistuvat nopeat rutiinit tuotannossa eivät enää ole aina hallittavissa mahdollistavat niiden yhteisvaikutus laadunvaihteluja painotuotteissa.

Liian monet dokumentit rantautuvat painoon ilman prepress asiantuntijan asianmukaista käsittelyä, oli syy sitten taidon puutteessa tai ajanpuuttessa. Riippumatta painajan ammattitaidosta lopputuloksena painetaan silloin usein tummia, harmaita, epämääräisiä ja värivirheelisiä kuvia ja sivuja.

Loppukäyttäjät, eli asiakkaat eivät saa sellaista painotuotetta mitä ovat tilanneet. Ja se että asiakkaat reklamoivat herkästi vaihtelevasta laadusta on kaikille tuttua ja heikentää tietenkin sekä tekijän mainetta että lopullisen painotuotteen käyttöä.

Aiheeseen liittyvää: Miten tehdä PDF-tiedostosta saavutettavan

Onko pakko tehdä kaikki säädöt esikäsittelyssä ja manuaalisesti?

Vastaus on ei! Ratkaisu ongelmaan on tehostaa ja muokata oma työnkulku enemmän ajanmukaiseksi ja tehokkaammaksi. Siirrä ensinnäkin kuvien ja aineistojenkäsittely mielummin In-Design työvaiheesta vasta taiton PDF-tiedosto-vaiheeseen. Siirrä sivuntaitosta tuotettu PDF-tiedosto suoraan PageFinisher automaattiseen korjauspalveluun/palvelimeen jossa julkaisun kaikki elementit käsitellään painovalmiiksi. PageFinisher palvelu siis avustaa sivuntaittoa automaattisella kuvankorjauksella yhdistettynä ammattitasoisella värinhallinnalla. Palvelu nopeuttaa ja selkeyttää lehden ja julkaisun tekoa.

Mitkä ovat edut pdf-sivujen elementtien automaattisesta käsittelystä?
Löytyy monta etua käsitellä kuvia ja värejä vasta PDF-tiedostossa jos käytössä on PageFinisher tuotantopalvelu. Voit käyttää taiton kaikki originaali RGB-kuvat ilman ennakkoprosessointia ja palvelu tekee kaikki värikorjaukset automaattisesti huippulaadulla.

Originaalikuvat eivät ole vielä sivuntaittovaiheessa rajattuna tai muokattuna. Kuvat käsitellään optimoidusti cropattujen mittojen ja todellisen resoluution mukaisesti, mikä on kuvankäsittelyssä edellytys oikean valkotasapainon sekä terävöinnin saavuttamiseksi. Dokumentin RGB kuvat ovat optimoidut tekoälypohjaisella kuvankäsittely-teknologialla resoluution ja rajauksen mittasuhteiden mukaan liitettynä ISO Standardin mukaisilla painoprofiileilla.

Pääset eroon rutiinikäsittelyn kahleista ja voit vihdoin keskittyä sivuntaiton luovuuteen!
Käytännössä voit siis käyttää taitossa mitä tahansa kuvaa tai osaa kuvasta, myös eri kokoisina ja korjaamattomina. Et siis tarvitse miettiä kuvien lähteitä, kokoja, rajauksia, värivirheitä, profiileja tai muutakaan, vaan voit keksittyä totaaliseseti sivuntaiton luovaan osuuteen. Tämä korostuu etenkin silloin kun viimehetkellä tehdään muutos sivutaittoon ja aika on todella vähissä. Sivun korjaukset tehdään aina yhtä oikeasti ja tehokkaasti.

 

Lataa binuscan CMS Server esite (englanniksi)

 

Merkittävä hyöty on samassa työvaiheessa aikaansaatu laadunvarmistus!

Kaikki sivun objektit tulevat värikorjatuksi, eli kuvat, vektorigrafiikka, ilmoitukset ja teksti vaaditussa väriavaruudessa jolloin sivu painetaan oikein ja kauniiksi. Ilmoitusaineiston oma CMYK väriavaruus ja väriprofiili konvertoituu automaattisesti valitulle painoprofiilille, aivan niinkuin kaikki muutkin sivun elementit. Uuden tuotantomallin mukaiset grafiikan sovitut Pantone värit tuotetaan hyvin niinkuin myös InDesign erikoisefektit, mukaanlukien häiveet ja tasot. Lisäksi PDF-sivut voidaan uudelleenprosessoida milloin tahansa eri käyttöä tai painatustekniikka varten.

Voit silti suojata jo tehtyä kuvankäsittelyä tai ilmoituksen tekoa
Mikäli kuvissa on jo CMYK profiili, palvelu suojaa kuvasi, eli ei käsittele niitä, mutta liittää muiden PDF-sivujen mukaisen painoprofiilin kuviin. Halutessasi voit toki vielä hienosäätää yksittäistä kuvaa Acrobatin kautta avattavassa Photoshop ohjelmassa. Jokainen PDF-sivu ilmoitusaineistoineen on prosessoinnin jälkeen värieroteltuna ISO-standardin mukaisilla asetuksilla ja painomenetelmän mukaisilla oikeilla väreillä.

Palvelu tuottaa ammattitasoista jälkeä kun et itse ehdi tai osaa!

PageFinisher palvelu tarjoaa ratkaisun jolloin et enää tarvitse aikaavievää kuvien ja elementtien esikäsittelyä taitossa! Palvelu on suunniteltu sekä isojen yritysten markkinointi-osastoille että mainostoimistoille. Kiristyneen kilpailun ja tiukkojen kustannussäästökuurien takia on tekijöiden ammattitaito ja tehtäviin kuluva aika kovin rajallinen.

Suurin hyöty on ajansäästössä ja tuotannon helppoudessa
Tuotantomalli pelkistettynä: Siirrä PDF-tiedosto Pagefinisher palvelun käyttöliittymän latausikkunalla sovittuun ”IN” kansioon ja sinulla on automaattisesti_”OUT” kansiossa painovalmis PDF/X tiedosto. Voi valita ennakkoon julkaisulle painomenetelmä, väriprofiilin ja resoluution asetusten mukaan tallentamalla nämä IN kansion asetuksiin. Näin voit myös luoda eri tuotantomalleja.

Pagefinisher palveluun on helppo turvautua
Palvelu toimii itsepalvelumaisesti ja veloitus tapahtuu ainoastaan tuotettujen sivujen mukaan. Palvelu sopii myös painojen varmennustyökaluksi, jolloin myös painojen korjauksiin kuluva aika vähenee. Tämän tehokkaammaksi, helpommaksi sekä tuotantovarmemmaksi ei enää sivuntuotanto tule. Jos kiinnostuit ota yhteyttä.

Lue asiakasreferenssimme Hextop tästä

Lisätietoa sovelluksesta saat täältä

Kirjoittaja Rolf Koppatz

Rolf on Communication Pro:n perustaja ja toimitusjohtaja, DAM konsultti, markkinoinnin sekä IT-alan ammattilainen 35 vuoden kokemuksella.

Sano hei, vaikka LinkedInissä.

www.communicationpro.com