Kunnallishallinnot tarvitsevat mediapankkia

keskiviikko 28. joulukuuta 2022

Kunnallishallinnon rakennus

Kunnallishallinnossa mediapankki voi olla hyödyllinen työkalu monilla eri tavoilla, kun paikallisuus, ihmiset ja prosessit voidaan linkittää yhteen tehokkaasti. Esimerkiksi kunnan virastot ja toimielimet voivat tallentaa ja jakaa asiakirjoja ja muita tärkeitä dokumentteja mediapankin kautta. Mediapankki tarjoaa helpon pääsyn erilaisiin kuviin ja videoihin, jotka liittyvät kunnan toimintaan ja tapahtumiin. Julkishallinnossa pätevät samankaltaiset tarpeet ilman kuntien alueellisia rajoituksia.

Mediapankki on hyödyllinen myös esimerkiksi kunnan markkinointiviestinnässä ja tiedottamisessa. Se tarjoaa pääsyn valmiisiin kuviin ja videoihin, joita voidaan käyttää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai verkkosivuilla. Mediapankki helpottaa yhteistyötä eri osastojen ja toimielinten välillä, kun kaikilla on helppo pääsy samoihin mediatiedostoihin.

Mediapankin käyttö riippuu paljolti siitä, mitä mediatiedostoja kunta tarvitsee ja haluaa jakaa eri osastojen ja toimielinten välillä. Mitä paremmin voidaan havainnollistaa, dokumentoida ja tallentaa eri tapahtumia, mainostaa paikkaa ja paikallisia ihmisiä kunnan käyttöalueella, sen paremman kuvan kunnan toiminnasta käyttäjät saavat.

Laaja kirjo mediatiedostoja hyödynnettäväksi

Tämä tarkoittaa käytännössä että käyttäjille tarjotaan kuvia maisemista, alueen kasvistosta ja eläimistöstä, rakennuksista, teistä, ihmisistä, yhteisöistä, kouluista, käynnissä olevista infrastruktuuritöistä jne. - listasta tulee loputon ja haasteena syntyy tarve hallinnoida tätä kaikkea.

Kyseinen sisältö tulee saattaa saumattomasti ja usein yksilöllisesti oikeiden ihmisten saataville, oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan. Tästä on siis kyse kun digitaalisen omaisuuden hallinnassa hyödynnetään mediapankkia työkaluna.

Yleisesti ottaen mediapankki on hyödyllinen työkalu kunnallishallinnossa, kun tarvitaan helppoa ja nopeaa pääsyä erilaisiin mediatiedostoihin, ja kun halutaan varmistaa, että kaikilla on pääsy samoihin tiedostoihin käyttöoikeuksiensa mukaan. Se voi myös auttaa parantamaan yhteistyötä ja tehokkuutta kunnan eri osastojen ja toimielinten välillä.

Lue blogistamme lisää aiheesta: DAM-Mediapankki - kenelle ja miksi?

Mitkä osastot kunnallishallinnossa voisivat käyttää mediapankkia?

Kunnallishallinnossa mediapankin käyttö voi vaihdella hieman riippuen kunnan koosta ja toiminnasta. Yleisesti ottaen monet kunnan osastot ja toimielimet voivat hyödyntää mediapankkia omassa työssään kuten esimerkit alla:

  • Markkinointi- ja viestintäosasto: Mediapankki voi tarjota pääsyn valmiisiin kuviin ja videoihin, jotka voidaan käyttää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai verkkosivuilla.
  • Koulutus- ja varhaiskasvatusosasto: Mediapankki voi tarjota pääsyn lukemattomiin mediatiedostoihin ja dokumentteihin, jotka voivat olla hyödyllisiä esimerkiksi opetuksen tai koulutuksen tukena.
  • Tekninen osasto: Mediapankki voi tarjota pääsyn erilaisiin teknisiin dokumentteihin, kuten rakennuspiirustuksiin tai teknisiin selvityksiin, infrastruktuurin ylläpitoon.
  • Sosiaali- ja terveysosasto: Mediapankki voi tarjota pääsyn esimerkiksi terveysneuvontaan liittyviin dokumentteihin ja kuviin.
  • Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto: Mediapankki voi tarjota pääsyn erilaisiin tapahtumiin ja kulttuuritapahtumiin liittyviin kuviin ja videoihin.

Alla esimerkkejä mediapankin käyttöskenaarioista


Markkinointi ja viestintä – toimittaa viestejä organisaatioiden työntekijöille ja ihmisille sekä hallinnoi organisaation brändiä
Paikallinen historia – arkistoi alueen ja ihmisten kulttuurihistoriaa
Maanhoito ja ympäristö – dokumentoi alueen nykyinen ja historiallinen tila
Infrastruktuuri – valvoo keskeisten aineistojen käyttöä ja ylläpitoa
Matkailu – houkuttele vierailijoita ja tukee paikallisia yrityksiä. Koulutus/infoa Tapahtumat – tallentaa tapahtumia alueella ja ihmiset niiden ympärillä
Kirjasto – säilyttää paikkaan ja ihmisiin liittyviä kirjallisia resursseja ja dokumentaatiota
Museo ja galleria – esittelee ihmisten ja alueiden luovia saavutuksia

Entä mitä ominaisuuksia arvostetaan mediapankissa:


Helppokäyttöisyys – 95 % mediapankin käyttäjistä haluaa yksinkertaisen, helppokäyttöisen intuitiivisen käyttöliittymän. Mediapankin tarkoituksena on tuoda sisältöä käyttäjien saataville ja helppokäyttöinen ratkaisu tekee siitä saavutettavan.

Integraatiot – Digitaalisen omaisuuden hallinnassa on aina ollut kyse organisaation infrastruktuurista – sen on integroiduttava organisaation ympäristöön.

Käyttöoikeudet – Käyttöoikeudet pitävät organisaation omaisuuden ja brändin turvassa. Sinä hallitset, kuka, milloin ja miten käyttää sisältöäsi.

Jakaminen – Kyse on yhteistyöstä ja tehokkuudesta. Säästät aikaa ja tilaa, kun jaat omaisuutta suoraan mediapankista ilman perinteistä sähköpostin liitetiedostoa.

Helposti haettavissa ja löydettävissä - Mediapankki on aina tarjonnut ennen kaikkea "helppoa sisällön löytämistä", ja sitä se tarjoaa edelleenkin! Digitaalinen tiedosto löydetään hyvän metadatan, luokittelun ja toimivien asiasanoitusten takia. Tiedostoa joka ei löydy, ei ole käyttöomaisuutta, eikä sisällöllä ole enää silloin arvoa.

Useita tiedostomuotoja – mediapankin keskeinen eroava tekijä muihin sisällönhallintaratkaisuihin on sen laaja tiedostomuotojen tuki.

Automaatio – moni toivoo mahdollisuutta automatisoida rutiinitehtävät. Mediapankki yhdistettynä automaatioon luo perustan saumattomalle, virtaviivaiselle työympäristölle.

Bulkkimateriaalien muokkaus – Kun työskentelet tuhansien kuvien kanssa, nopealla ja aikaa säästävällä työnkululla on suuri merkitys työn suorittamisessa.

Helppo navigoitava esikatselu – Mitä DAM-mediapankki olisi ilman pikkukuvia ja esikatselun mahdollisuutta riippumatta sisällön muodosta?  

Muokattavuus – Organisaation sisällön/median käyttö muuttuu nopeasti. Ratkaisusta, joka mukautuu helposti organisaation tarpeisiin on investointi ja pitkäkestoinen ratkaisu. Käyttäjät haluavat ratkaisun, joka mukautuu helposti organisaation tarpeisiin.

Mediapankit / DAM-alustat tarjoavat uusia ratkaisuja ja joustavia moduuleja sisällön hallintaan ja yhdistämiseen, mikä lisää brändin johdonmukaisuutta, vaatimustenmukaisuutta ja digitaalisen omaisuuden arvoa.

Lue lisää blogistamme: Etsitkö tehokkaampaa sisällön hallintaa ja toimivampaa digitaalista toimitusketjua?

Tarjoamme ihmisläheistä mediapankkipalvelua!

Tiedämme, että merkittävin vaikutus käyttäjiin tehdään tarjoamalla käyttökokemuksia, jotka tuottavat aitoa hyötyä digitaalisia aineistoja työssään käyttäville. Tarjoamme tavallista, ihmisläheistä mediapankkipalvelua, jossa käyttäjän tarpeet ovat etusijalla.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä asiantuntijoihimme verkkosivuillamme tai varaa suoraan keskusteluaika kalenteristamme täältä.

Kirjoittaja Rolf Koppatz

Rolf on Communication Pro:n perustaja ja toimitusjohtaja, DAM konsultti, markkinoinnin sekä IT-alan ammattilainen 35 vuoden kokemuksella.

Sano hei, vaikka LinkedInissä.

www.communicationpro.com