Kirjoitukset ajalta toukokuu 2024

Näin vältät yleisimmät virheet optimaalisen DAM-mediapankin valinnassa. Asiantuntijoiden neuvoja.

tiistai 14. toukokuuta 2024

The dilemma of choices

DAM-mediapankkien teknologioiden tuomien uusien työnkulkujen valintaan ei aina panosteta yrityksissä riittävästi eikä siinä siksi aina organisaatioissa onnistuta.

Syynä tähän voi olla niinkin yksinkertainen asia kun että organisaatiossa ei ole päätetty siitä, miten oikeasti menetellään visuaalisten tiedostojen kanssa. Keskeinen haaste on lähes poikkeuksetta vaikeus valita sopiva ratkaisu ja tämän jälkeen työnkulkujen muutosten jalkauttaminen organisaatiossa, muun muassa osaamiseksi, prosesseiksi, työnkuluiksi. Usein organisaatioiden valintaprosessit ja valinnan perusteet vaihtelevat kovinkin paljon.

Yhdistämällä digitaalisten tiedostohallinnan ja kokoelmienhallinnan yhteen sovellukseen aikaansaadaan hyötyjä museossa.

perjantai 3. toukokuuta 2024

Kulttuuriperinnön, kirjastojen, arkistojen ja museoiden (GLAM) erityisalalla kokoelmien, esineiden, mediatiedostojen ja niiden metadatan hallinta on keskeinen tehtävä. Perinteisesti kokoelmien hallintajärjestelmät (CMS) ja digitaalisen aineiston hallintajärjestelmät (DAM) ovat toimineet erillisinä, mikä on johtanut tehottomuuteen ja epäjohdonmukaisuuteen.

Asiakkaidemme palautteiden pohjalta olemme yhdistäneet kokoelmanhallinnan, luetteloinnin ja mediahallinnan yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.