Kuinka onnistua yhtenäisen brändi-ilmeen ylläpidossa?

keskiviikko 21. huhtikuuta 2021

Brändimarkkinointi.

Markkinointi- ja viestintätiimeissä kuva organisaation brändi-ilmeestä on yleensä kirkas ja selkeä. Brändin käytön levitessä organisaation eri tasoille ja sidosryhmille saattaa kuitenkin tapahtua ns. rikkinäinen puhelin -efekti, ja lopulta asiakkaiden silmille päätyy hyvin erilaisia materiaaleja kuin oli alun perin ajateltu.

Erityisesti kansainväliset yritykset saattavat usein kohdata haasteita brändi-ilmeen ylläpitämisessä läpi jälleenmyyjien, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien. Usein on tarve mukauttaa brändiä hieman eri markkinoille sopivaksi, esimerkiksi erilaisen kuvaston ja tuotteiden muodossa, mutta pitää ydinelementit, kuten logot, värit ja fontit yhtenäisinä.

Yhtenäinen brändi-ilme lisää organisaatiosi tunnettuutta ja luotettavuutta, kun asiakkaat tunnistavat viestisi markkinasta ja alustasta riippumatta. Yhtenäinen ilme ja selkeät yhteiset viestintätavoitteet edistävät myös organisaation ja sen sidosryhmien yhteishenkeä. Vahva yrityskulttuuri ja sitoutuneet työntekijät luovat brändiä vahvemmin kuin mikään yksittäinen markkinointiteko.

Sujuvampaa brändinhallintaa markkinointiportaalin avulla

Lokalisoimalla brändi-ilmettä voidaan luoda vaikuttavampia markkinointiviestejä, mutta samaan aikaan se vaatii organisaatiolta huomattavasti enemmän erilaisten aineistojen tuottamista. Suurta aineistomäärää olisi myös kyettävä hallitsemaan niin, että oikeat materiaalit löytävät tiensä oikeille tahoille.

Yksi yhdistetty markkinointiportaali helpottaa brändisi hallintaa ja määrittelyä sekä aineistonhallintaa. Kun kaikki tieto ja tarvittavat materiaalit löytyvät kootusti yhden käyttöliittymän alta, on helpompi hahmottaa brändin kokonaisuus. Markkinointi ei ole enää vain yksittäisiä toisistaan erillisiä kampanjoita, vaan osa organisaation päivittäistä toimintaa ja työnkulkuja. 

Portaaliin yhdistettävän kalenterin avulla hallitset organisaation markkinointikampanjat ja muut aktiviteetit myös laajemmassa mittakaavassa. Suunnittelemalla kampanjat etukäteen esimerkiksi neljännesvuodeksi varmistat, että sidosryhmilläsi on aikaa valmistautua kampanjoiden tehokkaaseen toteutukseen. Kaikille työntekijöille avoin kalenteri lisää organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä ja vähentää eri yksiköiden siiloutumista.

Lataa opas: Onnistunut MRM-käyttöönotto (englanniksi)

Määrittele markkinointiaineistojesi kohderyhmät

Markkinointiportaalin avulla voit myös määritellä aineistojesi kohderyhmät. Tällöin varmistut siitä, että tarvittavat materiaalit ovat oikeiden henkilöiden käytettävissä, ja huolehdit toisaalta myös siitä, etteivät ne päädy vääriin käsiin. Voit ylläpitää yhdellä sivustolla esimerkiksi sekä julkista visuaalista ohjeistoa ja logopankkia että salasanakirjautumisen vaativaa materiaalipankkia työntekijöiden tarpeisiin.

Työnkulkusi nopeutuvat, kun kohderyhmät pystyvät itse hakemaan portaalista tarvitsemansa materiaalit. Toisaalta nopeutat myös yhteistyökumppaniesi työtä tarjoamalla heille pääsyn vain heille tarpeelliseen rajattuun osaan materiaaleista. Näin vähennetään myös virheiden mahdollisuutta, kun näkyvillä ovat vain oikeat ja ajantasaiset materiaalit oikeille kohderyhmille.

Varmista brändi-ilmeesi yhtenäisyys mallipohjien avulla 

Joskus markkinointimateriaalien jakelun haasteena saattaa olla myös visiosi välittyminen oikein kaikille sidosryhmille. Materiaaleja voi olla tarpeen pystyä muokkaamaan esimerkiksi tekstien osalta, mutta pitää visuaalinen ilme muuten yhtenäisenä. Kun materiaalit on lähetetty eteenpäin, voi niiden käyttöä olla haastavaa kontrolloida. 

Brändiportaalin kautta voit jakaa sidosryhmillesi valmiita mallipohjia, joissa on mahdollista muokata vain tekstikenttiä esimerkiksi käännöksiä varten. Näin varmistat, että materiaaliesi visuaalinen ilme kantaa läpi koko kampanjan ja ideasi välittyy selkeästi niin sidosryhmille kuin asiakkaille. Kampanjoiden ulkoisen näkyvyyden lisäksi myös organisaation sisäiset työnkulut tehostuvat, kun materiaalien käyttö on selkeästi määritelty, ja niihin tehdään vain välttämättömät muutokset.

Voit ryhmitellä mallipohjia esimerkiksi kampanja- tai kanavakohtaisesti. Ryhmittely auttaa sidosryhmiäsi löytämään oikeat ja ajantasaiset materiaalit ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Mallipohjien avulla voit luoda tyylikkäitä ja tehokkaita kampanjamateriaaleja niin sosiaaliseen mediaan kuin printtiin, käyntikortteihin ja uutiskirjeisiin. Kun materiaalien jakelu helpottuu, jää enemmän aikaa panostaa niiden laatuun ja vaikuttavuuteen.

Fonttityyppejä.

Integraatioilla tehokkaampia työnkulkuja

Integroimalla markkinointiportaalisi olemassa oleviin järjestelmiisi tehostat työnkulkuja entisestään. Liittämällä portaalin aineistopankkiisi saat käyttöösi kaikki organisaatiosi olemassa olevat materiaalit, eikä sinun tarvitse ladata niiden kaksoiskappaleita erikseen portaaliin. Voit hallita aineistojasi edelleen tutussa käyttöliittymässä, josta halutut aineistot integroituvat automaattisesti markkinointiportaaliin.

Aineistopankin ohella markkinointiportaalin voi integroida myös muihin sisällönhallinta- tai PIM (Product Information Management) -järjestelmiin. Brändinhallinnasta ja markkinoinnista tulee näin vahvemmin osa koko organisaation toimintaa. 

BrandMaster-sovellus auttaa hallitsemaan brändiäsi

Tutustu Communication Pro:n tarjoamaan BrandMaster-sovellukseen. BrandMasterin avulla hallitset brändi-ilmeesi ja -aineistosi sekä suunnittelet ja toteutat kampanjoita yhdestä keskitetystä sijainnista. Selainpohjainen sovellus on käytettävissä sitä tarvitseville laitteesta ja sijainnista riippumatta. 

Lue lisää BrandMaster-sovelluksesta.