Mediaportaalilla palvelet jälleenmyyjiä, partnereita ja lehdistöä tehokkaasti

maanantai 30. tammikuuta 2023

Mediaportaalista asiakkaat löytävät tarvittavat aineistot helpommin

Mikä on jälleenmyjäportaali?

Termi jälleenmyyjäportaali on peräisin B2B-alalta (B2B = business-to-business), ja sillä viitataan verkkopalveluun, jonka kautta tietoa tarjotaan myyntikumppaneille. Jotta eri jälleenmyyjät, voidaan tavoittaa, tarvitaan suojattu käyttöliittymä, jonka kautta ajantasainen kuva- ja mediamateriaali voidaan toimittaa helposti juuri oikeille tahoille. Jälleenmyyjäportaali täyttää juuri tämän tehtävän. Se toimii kohderyhmälle optimoituna sisältöportaalina.

Tarjottuun sisältöön pääsee käsiksi yleensä Internet-osoitteen kautta. Tarvitaan vain nykyaikainen selain eikä mitään lisäohjelmia. Jälleenmyyjäportaali eroaa tavanomaisesta verkkosivustosta siinä, että ensin on käytävä läpi rekisteröinti- ja todennusprosessi, jotta voi aktivoitua. Kun tämä prosessi on saatu päätökseen, voi kirjautua portaaliin omilla tiedoillaan ja päästä käsiksi kohderyhmäkohtaiseen sisältöön.

Joissain tapauksissa mediaportaali voi toki olla täysin avoin, mutta silloin sisältö on useimmiten kovin suppea, eikä aineiston käyttäjistä ja käytöstä saa riittävästi tietoa.

Mediaportaali pohjautuu yleensä mediapankki sovellukseen.

Yrityksissä, jotka tarjoavat monia erilaisia ja/tai monimutkaisia tuotteita, diileriportaali liitetään yleensä joko mediapankkiin / DAM-järjestelmään (Digitaalinen aineiston hallinta) tai PIM-järjestelmään (PIM = tuotetiedon hallinta). Tämä helpottaa tietojen ylläpitoa ja voi myös mahdollistaa suoran julkaisemisen eli dokumentaation automaattisen luomisen. Yrityksessä sisältöä luovat ja hallinnoivat toimijat ovat yleensä yrityksen eri osastoilla, kuten markkinoinnissa, PR:ssä, teknisessä dokumentaatiossa tai laadunvarmistuksessa.

Digitaalinen aineistonhallinta lisää asiakkaiden sitoutumista, koska se antaa heille mahdollisuuden tutustua yritykseesi tarkemmin ja nähdä, miten se erottuu muista. Ammattimaiset ja uniikit kuvat ja videot lisäävät luotettavuutta ja luovat positiivisen ensivaikutelman. 

Kansainvälisesti toimivien yritysten ja suurten konsernien tapauksessa mediaportaali perustetaan luonnollisesti useilla kielillä. Suurin osa sisällöstä toimitetaan myös kyseisen myyntialueen kielellä. Mediaportaalia voidaan kutsua myös partneriportaaliksi, diileriportaaliksi, vähittäiskauppaportaaliksi tai jos se kohdistuu viestintään myös lehdistöportaaliksi.

Ulkoiset käyttäjät koostuvat yleensä johonkin seuraavista ryhmistä:

Jakelijat / välittäjät
Jälleenmyyjät / tukkukauppiaat
Verkkokauppiaana toimiva vähittäismyyjä / postimyyntiyritys
Myyntiedustajat
B2B-asiakkaat
Myyjät / asiantuntijamyyjät
Tuojat/viejät

Tutustu MediaBankin mediaportaaliin 

Mitä voidaan ladata diileriportaalin kautta?

Luettelo on tietysti pitkä. Rajoitumme tässä yhteydessä tärkeimpiin käytännössä esiintyviin asiakirjatyyppeihin. Nämä ovat:

Tuotteiden kuvamateriaali (tuotekuvat, tuotevideot, kuvitukset, animaatiot jne.).
Tuotetekstit ja tuote-esittelyt
Myynninedistämismateriaali
Logot, bannerit ja kirjaimet
Käyttö-ohjeet / käyttöoppaat
Tekniset tiedotteet ja käyttöturvallisuustiedotteet
Käsikirjat, esitteet ja luettelot
Artikkelien päätiedot
Materiaalin kantatiedot
Varaosatiedot

Mitkä ovat jälleenmyyjäportaalin edut?

1. Parempi saavutettavuus
Jälleenmyyjäportaalin avulla varmistat, että myyntikumppaneidesi tärkeimmät tiedot ja sisältö ovat aina ajan tasalla ja keskitetysti saatavilla. Jakelija pääsee portaaliin aina riippumatta siitä, missä hän on.

2. Houkuttelee jakelijoita
Keskitetyn jälleenmyyjäportaalin avulla voit aktivoida lisää jälleenmyyjiä, tehdä tuotteista ja brändeistä entistä näkyvämpiä ja siten lisätä myyntiä.

3. Aineistojen käytön valvonta paranee
Jälleenmyyjäportaalin kautta toimitetaan vain aiemmin tarkistetut ja hyväksytyt tiedostot. Näin säilytät aina digitaalisen sisältösi hallinnan.

4. Turvallinen ympäristö
Mukautettavia autentikointitapoja voidaan käyttää sisällönjakeluympäristön suojaamiseen tiettyjä tarkoituksia varten.

5. Tilastojen kautta ymmärtää paremmin yleisön tarpeita
Seurantatekniikan avulla voidaan seurata, kuka on ladannut tai käyttänyt mitä sisältöä ja milloin. Tilastomoduulit käsittelevät ja analysoivat näitä tietoja, jotta myyntikumppaneidesi käyttäytymisestä voidaan tehdä arvokkaita johtopäätöksiä.

6. Kaikentyyppiset tiedot voidaan jakaa
Hyvälle portaalille on ominaista, että se pystyy näyttämään kaikki yleiset tietotyypit: vektorigrafiikasta MP4-videoihin, PowerPoint-esityksistä PDF-tiedostoihin, raakadataformaateista Photoshop-tiedostoihin.

7. Yksittäiset latausmallit kohteen tarpeiden mukaan
Jakelukumppaneiden erityisvaatimusten ja sovellusalueiden täyttämiseksi voidaan luoda täysin erilaisia latausmalleja kuvamateriaalia varten, esimerkiksi verkkokäyttöön ja sosiaaliseen mediaan tai painettuun mediaan, kuten aikakauslehtiin, esitteisiin ja julisteisiin.

8 Mukautettava muotoilu vahvistaa brändiä
Hyvien ratkaisujen avulla jälleenmyyjäportaalin käyttöliittymä voidaan aina mukauttaa ja mukauttaa haluttuun yrityskuvaan.

9. Vähemmän sähköposteja, enemmän aikaa
Jälleenmyyjäportaalin jatkuva saatavuus vähentää huomattavasti myyntikumppaneiden sähköpostitiedusteluja, joissa etsitään tiettyä sisältöä. Näin säästät aikaa ja resursseja.

Se, mitä näet jälleenmyyjäportaalissa rekisteröityneenä myyntikumppanina, on tietenkin vain osa aineistopankkia. Jos haluat lisätietoja taustapalvelusta ja asiakirjojen ja mediatiedostojen järjestelmällisestä hallinnasta, suosittelemme artikkelia Digital Asset Management. Tässä artikkelissa rajoitumme kuitenkin mediaportaaliin, jonka kautta julkaistu sisältö toimitetaan.

Mikäli yrityksessä ei ole mediaportaalia, voidaan mediapankin (DAM) kokoelmalinkkejä käyttää diilereiden markkinointiaineistojen hallinnassa.

Joissain tilanteissa tai mediaportaalin puuttuessa voivat sähköpostilla toimitettavat kokoelmalinkit, jotka koostuvat aineistoista määrättyä tarkoitusta varten, olla tehokkaampi ja turvallisempi tapa hallinnoida diilereiden markkinointimateriaaleja. Tämä johtuu useista syistä:

  1. Pääsyn hallinta: Kokoelmalinkit voidaan määrittää tarjoamaan eri tasoisia pääsyjä eri diilereille, mikä mahdollistaa tarkemman hallinnan siitä, kuka voi katsella ja ladata markkinointimateriaaleja. 
     
  2. Mukauttaminen: Kokoelmalinkit voidaan mukauttaa yksittäisten diilerien tarpeiden mukaan, mikä mahdollistaa heille pääsyn vain heitä kiinnostaviin materiaaleihin. 
     
  3. Seuranta: Kokoelmalinkkejä voidaan seurata, jotta nähdään, kuka on päässyt käsiksi materiaaleihin, milloin ja kuinka monta kertaa. Tämä voi olla hyödyllistä materiaalien käytön ymmärtämisessä ja raportoinnissa. Julkiset (ilman kirjautumista) mediaportaalit eivät tarjoa samanlaista seurantakykyä.
     
  4. Turvallisuus: Kokoelmalinkit voidaan suojata salasanalla ja niillä voidaan asettaa vanhenemispäivä, mikä tarjoaa lisäkerroksen turvallisuutta jaetuille materiaaleille. 

Yleisesti ottaen kokoelmalinkkien käyttö markkinointimateriaalien jakamisessa diilereille tarjoaa turvallisen, hallitun ja joustavan tavan jakaa materiaaleja. Tämä auttaa organisaatiota hallitsemaan paremmin materiaaleja ja niiden käyttöä, mikä voi auttaa päätöksenteossa ja suunnittelussa.

Mediaportaaliin voit tutustua sivuillamme

Yrityksen kannattaa harkita digitaalisen aineistonhallinnan vaihtamista, jos nykyinen järjestelmä ei tarjoa mediaportaalia tai tarvittavia käyttöoikeuksia ja käyttäjähallintaa. Tämä vaikuttaa yrityksen kykyyn hallinnoida aineistoa tehokkaasti ja varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ovat käytettävissä oikeilla henkilöillä.

Jos olemme herättäneet uteliaisuutesi ja haluat kokeilla MediaBank ratkaisuamme sekä mediaportaalin eri toimintoja, voit varata ajan ilmaista keskusteluaikaa tai online-tuote-esittelyä varten yhdelle asiantuntijoistamme verkkosivumme kalenterista tästä linkistä.

Kirjoittaja Rolf Koppatz

Rolf on Communication Pro:n perustaja ja toimitusjohtaja, DAM konsultti, markkinoinnin sekä IT-alan ammattilainen 35 vuoden kokemuksella.

Sano hei, vaikka LinkedInissä.

www.communicationpro.com